Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009.10.18

Vitézi avatás a Belvárosi Nagytemplomban

Kép

Gyönyörű őszi időben, 2009. 10. 03-án, szépen felöltözve gyülekeztek a mai vitézzé avatásra az avatandók és a meghívottak. Helyszűke miatt korlátozni kellett a beléphető személyek  számát, így csupán a meghívottak juthattak be az avatásra. Valóban tele is lett a nagytemplom. Én, tudósítóként voltam jelen és megkaptam a kijelölt helyet, hogy honnan fotózhatok úgy, hogy a közlekedést ne zavarjam. 10 órára, mindenki elfoglalta helyét, és v. Erdélyi Takács István törzskapitány köszöntötte a megjelent új vitézeket és a meghívottakat. Majd bevonultak az egyházi és a vitézi méltóságok, utánuk v. lovag Thurzó Frigyes Központi törzskapitány vezetésével, (kezében az avató pallossal), a zászlóvivők. Az utánuk következő Szent Korona másolatot a koronaőrök és tengerészek hozták vegyesen, mint régen. A látvány pompás volt és megható, mindenki felállva és nagy fegyelemmel középre nézve fogadta a Koronát és gyönyörűen öltözött hozóit, majd őrzőit. Nekem, felemelő látvány volt, hiszen ilyen pompát még nem láttam.
Ezután elénekeltük Nemzeti Himnuszunkat, és közösen elmondtuk a Magyar Hiszekegyet.
V. Kertész Péter kanonok, v. Csupa Tamás ref. püspök tábori lelkész, v. Monostori Marcell görög katolikus pap, egymás után áldást osztottak az avatandó vitézekre. V. Csupa Tamás beszél a nemi és a munkaerkölcsről, amit jelenlegi vezetőink, igencsak alacsony szintre szállítottak, és idén alkotott törvényükkel már a közeli hozzátartozók is köthetnek házasságot, de lehetőséget kaptak az egyneműek is e szent frigyre. Milyen utódok születnek majd ebből, vagy az a cél, hogy ne lehessünk egészségesek? De beszélt más, nemzetromboló elvtársi visszaélésről is. Ezt az erkölcsi rombolást, igencsak nagy feladat lesz visszafordítani az erkölcsös felé. Vitézek, az erkölcs, és a rend visszaállítása Ti feladatotok is lesz. V. Monostori Marcell is elemzi mindennapjainkat és Isteni parancsra történő nemzeti összefogásról beszél.
Igor Mazepa, az Ukrajnai Szent Mihály lovagrend vezetője is köszöntőt mondott anyanyelvén, amit tolmács fordított a hallgatóság felé. Ő is tagja vitéz Nagybányai Horthy Miklós Őfőméltósága, egykor Magyarország kormányzója által alapított Történelmi Vitézi Rendnek.
Beszédét megköszönve, a Vitézi Rend főkapitánya, v. Hunyadi László és kitüntetést adott át neki.
Következett a Budai Történelmi Rend zászlójának avatása, Béres Klára zászlóanya szalag felkötésével.
A főkapitány, életmű kitüntetést adott át Molnár Piroskának és Szirmai Lászlónak.
A Koronaőrök többszöri váltása után, következett a vitézek közös eskütétele v. Dékány Ágoston előszavai után.
Az egyenkénti vitézzé avatást, a főkapitány, ugyanazzal a pallossal végezte, amivel egykor a Vitézi Rend alapítója.
A vitézzé avatás kezdetét, a pajzsra történő háromszori kongatással jelezte v. lovag Thurzó Frigyes Központi törzskapitány.
A főkapitány, a legfőbb Hadúr nevében megkezdte a vitézzé avatást.
Először, a 18 posztomusz (haláluk utáni) vitézeket avatta a főkaptány. Nevük felolvasása után mindannyian „JELEN” szóval igazoltuk jelenlétüket, hiszen tudtuk, éreztük, hogy lélekben együtt vagyunk e pillanatban velük, és a főkapitány „VITÉZZÉ FOGADOM” köszöntővel fogadta Őket a Vitézi Rend tagjaivá. Az avatandó vitézek, a területi törzskapitányok fölvezetésével jelennek meg az avató előtt. A vitézeket a pallos élével, a nemzeteseket a lapjával fogadja vitézzé, illetve rendtaggá. Annyi a különbség a két vitézi jelvény között, hogy a Nemzetvédelmi Tagozat nemzeteseinek jelvényén, nincs kard.
Minden avatott, „HAZÁMAT SZOLGÁLOM” szóval köszönte meg a rend tagjává való fogadást.
Háromféle jogon lehettek vitézek, a ma avatottak: saját, várományosi, és nemzetvédelmi tagozati jogon.
Az avatás befejezése, és a pallos átadás után, a főkapitány rövid beszédet tartott, amelyben többek között elmondta: Istenünknek köszönhetően, a magyarság 1100 év után is áll, és reméljük, hogy újabb 1100 év után sem lesz rosszabb a helyzet, a sátán minden mesterkedése ellenére sem. Mária sem hagyott el bennünket, és nektek, vitézeknek kell helyrehozni azt, amit a nemzetvesztők hátrahagynak. Megköszönte mindenkinek, az alkalomhoz illő fegyelmezett viselkedést és ezzel be is fejeződött a mai vitézzé avatás, ami látványos is volt.
Megemlítem, hogy közülünk, az 56-os nemzetőrök közül, 3 nemzetőr társunkat avattak vitézzé:
Killi Tibor nemzetőr vezérőrnagyot,
Meszár József nemzetőr dandártábornokot, és
Józsa Sándor nemzetőr ezredes bajtársainkat.
Gratulálunk nekik, és a rájuk váró feladatok teljesítéséhez sok erőt, egészséget és békés hátországot kívánunk. Ugyanezt kívánjuk az összes többi avatott vitéznek is.
Befejezésként, elénekeltük a Szózatot és a Székely Himnuszt, majd tovább állva tisztelegtünk a koronaőrök által eltávozó Szent Korona másolatának, és a történelmi zászlóknak. Majd utánuk kivonultak a papok és sorban egymás után a meghívottak. A külön meghívóval rendelkezők svéd asztalos fogadásra voltak hivatalosak, egy kis bajtársi beszélgetéssel egybekötve.
Főparancsnokom meghívását elfogadva, én is részese lehettem ennek a bajtársi beszélgetésnek a közelben levő Pilinszky kávéházban.
Itt, a Himnusz eléneklése után, v. Hunyadi László főkapitány rövid beszédében kiemelte, hogy ma az ellenség, nem fegyverrel, hanem szavakkal lő ránk, de ne féljünk, mert nálunk van az igazság, és az győzni fog.
Majd ukrán vendégének Igor Mazepának adott át kitüntetést a magyar és ukrán barátságért kifejtett munkája elismeréseként. Ezután kijelentette, hogy régóta testvérek vagyunk, csak eleink 1000 éve nyugat felé fordultak. Mi a vérünket adtuk értük, ők pedig a véreinket vették.
KépKésőbb az egyik sárospataki társ elmondta, hogy ez a Mazepa név, nem ismeretlen előttünk, hiszen vendégünk, egyik leszármazottja annak az ukrán szabadságharcosnak, aki II. Rákóczi Ferenc fejedelmünket a kuruc szabadságharc bukása után elkísérte a rodostói száműzetésbe.
 E nagyszerű nap krónikájának befejezéseként hagy mondjam el, talán mindannyiunk okulására, hogy de jó lenne, ha a Vitézi Rend újra egységes lenne, hiszen egységben az erő.
Gondoljátok meg vitézek!

 

A tudósító:

Bencze Pál nemzetőr alezredes.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Budapest

Bencze Pál, 2010.06.03 09:23

Kedves ifj. v. Préda István
Köszönöm a hozzászólásodat, és elnézést, hogy ilyen későn válaszolok.Nem értem a gondolataid értelmét, amikor a jelvény védelméről írsz, hogy le van védve, hogy önös célra ne lehessen felhasználni. Hogy az egységes Vitézi Rendért tenni kell, azzal tökéletesen egyet értek. De hogy ki, mit is tesz érte, azt viszont nem tudom, vagy legalábbis nem érzem, hiszen Horthy Miklós egy rendet alapított, most mégis több van belőle, és nem látom, hogy egységes törekvés lenne az eredeti cél megvalósításáért. A felhívásnak ennyi idő után sem látom az eredményét, de kik lesznek azok a bölcsek, akik az egységért, az ország egységének a helyreállításáért le fognak mondani poziciójukról? Mikor lesz a Vitézi Rend olyan erős, hogy szavát hallatva egységbe olvasztja a hazájukért tenni kívánó vitézeket? Mivel nem vagyok tagja egyik rendnek sem, írásommal továbbra is támogatom a vitézi és a nemzeti egységet. Örülök, hogy hasonló célért szólaltál meg.

E-mail: preda62@t-online.hu

ifj.v.Préda István, 2010.02.07 19:01

Tisztelt Bencze Pál nemzetőr alezredes úr !
Hozászólásom csak annyi,hogy az egységes Vitézi
Rend-ért tenni kell.Azt tudni kell,hogy a Vitézi
Rend szóösszetétel és a vitézi jelvény le van
védetve éppen azért,hogy illetéktelenek ne tudják
felhasználni önös céljaikra. Egy felhívás készül
az egységes Vitézi Rend létrehozására. 2010.02.05