Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012.07.26

Bátorsági Kereszt adományozása a Vitézi Rendnél.

2012. július 18-án hivatalos voltam a Vitézi Rend által adományozott kitüntetésre, hogy a Világ Magyarsága olvasóit is tájékoztassam egy késes támadó elfogását végrehajtó két rendőr szakszerű munkájának elismeréseként. Ezt szívesen tettem, bár még nem felejtettem el a 2006. októberi szakszerű, de embertelen rendőri intézkedést, amiért ők is elismerésben részesültek. De hogy jót is mondjunk róluk, azt is meg kell említenünk, amikor a mi védelmünkben tevékenykednek, bár ez lenne az igazi feladatuk, hiszen a mi védelmünk érdekében tettek rendőri esküt.

A Vitézi Rend és vezetése elismerni kívánja az olyan tevékenységet, amely a fegyveres testületek és rendvédelmi dolgozók részéről kiemelten fontosnak tart – mondja v. Nagy Sándor mb. székkapitány.
 

bp1.png

 
Majd folytatja v. Horváth Csaba mb. országos törzskapitány:
Sajnálatos módon, az utóbbi időben nemcsak a gazdasági bűncselekmények, hanem a személyek elleni bűncselekmények száma is nőtt és több ilyen eseményről szerezhetünk naponta tudomást a híradásokból.
Sokszor halljuk, hogy a rendőrség az elkövetett bűncselekményeket nem tudja földeríteni, vagy ha igen, akkor csak hosszan tartó nyomozás után.
A sajtóhíreknek sem ismerjük a legtöbbször a hiteles adatokon nyugvó alapját.
A Vitézi Rend, ez miatt is tartja fontosnak, hogy a felderítés és az elfogási bravúrok ne merüljenek a feledés homályába. Kapjanak minél nagyobb nyilvánosságot azért is, hogy az állampolgárok jobban bízzanak a bűnüldözőkbe és ne féljenek otthonaikat, munkahelyeiket elhagyni.
 

bp2.png

 
Ami miatt most itt vagyunk, annak az, az oka, hogy nemrég Budapesten egy férfi, rövid idő alatt, több, magányosan hazaigyekvő nőt megtámadott, kirabolt és a híradások szerint, súlyosan megsebesített.
Amikor éppen az aktuális áldozata nyakának szegezte kését, a nagy erővel kereső rendőrök közül ketten, tetten érték és test-test elleni küzdelemben legyőzve elfogták. A híradások tudósítása szerint, az elfogók egyike meg is sebesült.
 

bp3.png

 
A Vitézi Rend életre hívásának egyik célja, a magyar vitézség elismerése és jutalmazása. A Vitézi Rend gondolata az ezer éves történelmi múltunk alapjaira épül.
A vitézi tetteket, Szent István óta nemességgel és földbirtok adományozással jutalmazták.    II. Endre megkezdte a vitézi kisbirtokosság kialakítását és IV. Béla megerősítette a harcoló vitézi elemet. Az Árpádok alatt, hatalmas fejlődésen ment keresztül a hadi rendszer és ezzel párhuzamosan a Vitézi Osztály is. A lovagi szellem, már az Anjouk korában nagy teret hódított. Károly Róbert 1326-ban megalapította a Szent György Lovagrendet, amely a király, a haza és az egyház védelmére alakult. A középkor, a vitézi magatartást és megjelölést a legelső világi tisztségnek tekintette.
Az igazi vitéz, az özvegyek és az árvák védelmezője, az igazság bajnoka és istenfélő ember volt. A vitézi eszme, történelmünk során tovább emelkedett, így a Vitézi Rend létrejötte is a magyar történelem alakulásának természetes folyamata. Az I. Világháború ismét időszerűvé tette a vitézi tett jutalmazását. Ezért, v. Nagybányai Horthy Miklós kormányzó, a hősi magatartás elismerésére a Vitézi Rend megalapításával, olyan egyéneket avatott vitézzé, akik a harctereken és a nemzeti felkelésben példaadó személyes bátorsággal állták meg a helyüket, ezért magas kitüntetésben részesültek. A Vitézi Rend kerete, a vitézi cím, az avatás és a vitézi telekadás, valamint a várományosi jog, a régi lovagrendek hű másaként, felelevenítette azok hagyományait is.
A jogfolytonos Vitézi Rend, 1962 óta a Lovagrendek Nemzetközi Bizottsága által elismert egyetlen magyar Rend. Vitézi Rendünk főkapitánya v. József Árpád úr úgy döntött, hogy Kocsis Péter r. fhdgy. urat és Zsufos Anita főtörzszászlós úrhölgyet, a Vitézi Rend Bátorsági Kereszt kitüntetésben részesíti. Főkapitány Úr felhatalmazása alapján, ezeket a kitüntetéseket azzal a szóbeli kiegészítéssel adom át – főkapitány úr éppen úton van és nem tudta aláírni az okmányokat – és úgy döntött, hogy nagy tisztelettel megkéri általam mindkettőjüket, hogy szeptember 8-án a bicskei vitézavatásra jöjjenek el, ahol főkapitányi kézszorítással adja át az elismeréseket. Én most a főkapitány úr nevében megköszönöm bátorságukat, az elkövetkezendőkre egészséget, kitartást és jó szolgálatot kívánok.
 

bp4.png

 
E szavak után adta át a kitüntetéseket, de a kitüntetettek részéről, a „Hazámat szolgálom” tisztelet hangos kimondása elmaradt. Gratulálunk mindkét rendőrnek, de ugyanilyen bátrak és következetesek maradjanak akkor is, ha „fehérgallérosokkal” találkoznak, mert tőlük is szeretnénk magunkat általuk biztonságban tudni, hogy nyugodtan hajthassuk le este a fejünket és ne kelljen attól félnünk, hogy arra ébredhetünk, hogy éppen rendőri segédlettel akarnak bennünket kilakoltatni.
Rövid riportot akartam készíteni a két kitüntetettel, de a válasz olyan rövid volt, mint a híradás. Annyit azonban megtudtam, hogy az elfogás májusban volt, a Bp. XIV. kerületben, a Kacsóh Pongrátz úti felüljáró alatti füves területén. Az elfogás tettenérés közben történt, de nem tudhattam meg, hogy az elkövető magyar, vagy cigány, vagy esetleg más volt, pedig az újság olvasóit ez a részletkérdés is érdekelte volna.
 

bp5.png

 vitéz Szebedy Ottó tiszteletbeli törzskapitány, Bencze Pál nőr.ddtbk, vitéz Szebedy Gyöngyi székkapitány,vitéz Farkas Zsolt

 

 

Bencze Pali

 

Később történt:

 

"Sajnálattal értesültem arról a tényről, hogy az illetékes vezető nehezményezte a kitüntetés átvételét. Valójában a hivatalos átadás, aláírás hiányában még nem valósult meg (az egyik kép bizonyítja az aláírás hiányát) így az átvétel csupán jelképes volt. Az aláírt Diplomát, a Vitézi Rend főkapitánya 2012. 09. 08-án 11:00-kor kívánja ünnepélyes körülmények között átadni Bicskén, a Szentháromság templomban a vitézavatáson.

Ha kérhetem az illetékes vezető urat, engedélyezze mindkét kitüntetettnek a kitüntetés átvételét és ha munkája engedi, Ön is tisztelje meg jelenlétével munkatársai megtiszteltetését. Ehhez szeretném elismerésemet személyesen elmondani a bicskei Vitézavatáson"

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.