Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2014.10.27

MÉG MINDIG BOMLASZTÁS II. RÉSZ.

 

Mivel a közösségi továbbítás helyett a válaszra kattintottam, így csak a címzett kapta meg a reagálásomat, amely a következő volt:
Minden Bajtársamnak
 
Géza előző levelére az alábbi  választ adtam, abban a reményben, hogy erre is fog válaszolni, hiszen számomra ez itt a főkérdés, csak nem jó helyre kattintottam és csak Géza kapta meg. Éppen ezért közzéteszem ismét azt a levelemet, amit neki írtam, hogy minden érintett olvashassa:
 1. válaszom.
 
Szervusz Géza
 
Örülök, hogy újra megszólaltál, de hiányérzetem van. Jó lenne konkrét dolgokról írni, hogy a leveledet egyféleképpen lehessen értelmezni. Te, világos képet adhatnál arról, hogy miért kellett 2013. 09. 21-én jogutód nélkül megszüntetni az 1956 Magyar Nemzetőrséget? A főpk. miért ment ebbe bele és mi volt annak az oka, hogy végül is nem írta alá? Tudom az okot, de én, nem voltam ott akkor, ezért kellene a Te véleményed, hogy mások is tükörbe nézhessenek, mert elárulták esküjüket és a szervezetet.  Láttad, amikor a főpk-nak átadtam azt a levelet, amiben tőle, erre és még másra is, választ kértem. Erre, azóta sem kaptam hivatalos választ, csupán annyit hallottam, hogy az elnökség elutasította a válaszadást. Úgy látszik, hogy egykor majd nekik is vállalniuk kell ezért a felelősséget.  Te, sokat segíthetnél ennek a feltárásában, mert mindenki hallgat. Igaz, beszélgetés közben vállalják, de leírni, senki nem meri az igazságot, pedig attól várható, hogy szervezetünk megújulhasson.
Válaszodat itt várnám, de ha itt nem vállalod, magánlevélben is elfogadom, mert adós vagy a válasszal.
 
Üdvözlettel: Bencze Pali.
 
Tisztelt Szépvölgyi Géza Bajtársam!
A jelenlegi és az elmúlt időkben írt leveleidre válaszolva  kérlek, hogy átfogóbb tájékoztatást küldjél, milyen formában tudnánk átalakítani az 56-os Nemzetőr szervezetet erkölcsileg tiszta és fedhetetlen szervezetté az elmúlt évek hanyatló és nem méltó működésének átformálása érdekében.
Bajtársi tisztelettel:
Császár János György
NŐR altábornagy
 
 
Kedves Altábornagy úr! 
Köszönöm kedves soraidat, ahogy köszönöm Farkas Gyulának, Bence Pálnak és sok más nemzetőr barátomnak is, de számomra nem létezik semmiféle 56-os és egyéb 56-os névvel bíró nemzetőr szerveződés.
Ismert, hogy az 1956 Magyar Nemzetőrségben évek óta jelen lévő Dömötör Zoltán által vezetett önkényuralom és az őt körülvevő személyi kultusz olyan mértékben aláásta az 1956 MN társadalmi és szervezeti tekintélyét, hogy azt kell mondanom – Dömötör Zoltán a sírba viszi és vitte az 1956 MN-t.
Olyan mértékben elkárhozott és tönkre ment az 1956 MN hitele, szervezete és tevékenysége Dömötörnek köszönhetően - nem csak hivatali és nemzetőr körökben is -  hogy azt rendbe hozni nem lehet és abban segíteni nem szeretnék.
Bárhová lépek és szóba kerül az 1956 MN és Dömötör Zoltán „mindenki azonnal kihátrál a szobából”! vagy azt mondják, ha ezért jöttél már mehetsz is stb.
Dömötör Zoltán személye és önkényuralma és cselekedetei annyira tönkre tették az  1956 MN-t, hogy a szervezet megmentésére irányuló minden mentő akció eleve kudarcra van ítélve, amely ismétlem köszönhető első sorban és egy személyben Dömötör Zoltánnak és hűséges csatlósainak.
Ismereteim (infó Zetényi Csukás Ferenc tábornok úrtól) szerint a NAV aktívan vizsgálatot folytat Dömötör és az 1956 MN eddigi szervezeti és gazdasági tevékenysége miatt. Ki az a bolond, aki meg akar menteni olyan embert és a hozzá bilincselt szervezetet, aki, hosszú éveken át tudatosan cselekedett, minden törvényességet mellőzve működött és eddig bizonyítottan többször megsértette a számviteli törvényt is. Vagy valaki azt gondolja, hogy a NAV munkatársai sakkozni és szilvát enni mennek Csömörre a Dömötör házába???
Számomra és minden igaz magyar nemzetőr számára, aki elhatárolódik a Dömötör féle önkényuralmi mentalitásától és nemzetőrhöz méltatlan, ártó cselekedeteitől, azoknak csak a MAGYAR NEMZETŐRSÉG LÉTEZIK. … ha ebben gondolkozol, örömmel állok rendelkezésedre és mindenki másnak.
Bajtársi tisztelettel
Szépvölgyi Géza MIDC nemzetőr
Folytatásnak pedig a második válaszomat:
 
Szervusz Géza
 
Örülök, hogy válaszoltál, de ez azért még nem az, amire én vártam. Mivel 2013.09. 21-én, Te voltál az 1956 Magyar Nemzetőrség titkára és a Te szervezéseddel indult ez a rendkívüli gyűlés, Neked, tudnod kellett az okot és a célt is, hiszen valószínűleg nem véletlenül mondtad, hogy Dömötör Zoltán ettől kezdve, csak tiszteletbeli főparancsnok lesz, minden hatáskör nélkül. Tehát, valamilyen oknál fogva, cél volt az 1956 Magyar Nemzetőrség jogutód nélküli megszüntetése és helyette ugyanazokkal a tagokkal megalakítani a Magyar Nemzetőrséget. Ha valamit nem jól tudok, kérlek, hogy igazítsd ki a valóságnak megfelelően. Kifejtenéd világosan az okot és a célt? Szerintem, erre sokan kíváncsiak lennének rajtam kívül is. Megértem, hogy azóta változott a véleményed az akkori eseményekről, de akkor, ennek Te is részese voltál, és ha az igazságot elhallgatod, fölmerülhet a Te személyes felelősséged is. No, nem akarlak én felelőssé tenni semmiért, de az őszinte beszédet Tőled is elvárnám, elvárnánk. Amit Dömötör Zoltánról írsz, azzal addig nem szeretnék bővebben foglalkozni, ameddig az okot és a célt nem ismerem. Te, segíthetnél ebben és akkor talán én is tisztábban látnám az akkori eseményt. Személy szerint, én még mindig az 1956 Magyar Nemzetőrség tagjának vallom magam és a szervezet célkitűzéseivel akarok azonosulni, nem pedig a vezetőjével. Hogy mi lesz a szervezet sorsa, azt nem tudom, de én megteszem, ami tőlem telik a szervezet megmentése érdekében. Hangsúlyozom, hogy nem teszek egyenlőség jelet a szervezet és a vezetője közé. Neked, lehet erről más véleményed is, de én, maradnék e névnél akkor is, ha bizonyos emberek lejáratták a nimbuszát. Változtatni rajta, jobbá tenni viszont akkor lehet, ha erre a tagok részéről is van igény. Most, én sem ezt látom, de reménykedek abban, hogy fölébred bennük erre is az igény. Így, ismét arra kérnélek, hogy szíveskedj válaszolni a kérdéseimre.
Válaszodra várva, maradok addig is nagy tisztelettel. Bencze Pali.
 
2014-09-07 Válasz Bencze Pálnak nyíl levélben feltett kérdéseire végszóként
Ahogy Bencze Pál fogalmazna: Minden Bajtársamnak
Ahogy én fogalmazok: Mindenkinek, akit érint!
 
Azzal kezdeném, hogy már számtalanszor megírtam e témáról a véleményem. Tehát ez egy lerágott csont, amin már semmi sem segít és azokon sem, akik akár tudatos  vagy akaratlan részesei, segítői annak, hogy visszavonhatatlanul tönkretették az 1956 MN-t.
Meg kell jegyeznem, hogy jó szituáltnak egyáltalán nem mondható leveled stílusa, de megígértem, hogy válaszolok, és ezzel  elégedj meg!
 
Ha kérhetem, nekem ne írj és ne adj a számba olyan szavakat, amelyek soha sem kerültek szóba és még rajtad kívül azokat senki sem használta.
Tehát, a teljesség igénye nélkül, idézlek: …nekem ez a főkérdés„… nem voltam ott, de tudom mi történt … csak a te véleményedre vagyok kíváncsi, … láttad, hogy átadtam ..és legfőképpen ne írd azt, hogy tartozom neked a válasszal.
 
Meg kell értened, hogy egyéni sérelmekkel nem foglalkozom, hiszen, ha személyes sérelmeimet sorolnám én is, akkor annak nem lenne se vége se hossza és az egyéni érdek soha nem szolgálja a MAGYAR NEMZETŐRSÉG ügyét.
 
Több irányú személyes és sokoldalú tapasztalatok megmutatták nekem, azt a teljesen kilátástalan és sehová sem vezető utat, amely az
       igen sekélyes tudású és mentalitású,
       a történelmi Nemzetőrséghez méltatlan, ahhoz semmi köze
       és szegényes cselekvések sorával dicsekvő
1956 MN két vezetője (Dömötör Zoltán és Fejes Frigyes) az általuk bábként rángatott elnökséggel igyekezett ámulatba ejteni az 1956 MN tagságát és a világot.
 
Igaz! De semmiféle megközelítésben és magyarázatban nem Dömötör Zoltánnak és az nem az elnökségének voltak köszönhetőek, – egykezemen meg tudom számolni – olyan történések is amelyek már + súrolták a történelmi MAGYAR NEMZETŐRSÉG dicsőségéhez méltó cselekvéseket. Hangsúlyozom, hogy ezek nem Dömötörnek és vazallusainak érdemei, hanem az egyszerű tagokénak!!!
 
Az „egyszerű” tagok által – anyagilag is támogatott – felvetett nagyon jó ötleteket és cselekedeteket, persze azonnal engedélyezte, igen nagyvonalúan és  teljes hatáskörrel Dömötör, úgy min a sajátját, mint ami saját ötlete, mert látta, hogy ez számára megint a főszereplés, a porondon, a trónon való ülés,  a maga mutogatás és a saját hírverésének újabb sarkköve lehet.
 
Látva és tapasztalva, a nagy vonalakban és a fentiekben összefoglaltakat világos volt számomra, hogy az 1956 MN egy olyan szakadék szélére ért, ahonnan csak az azonnali és radikális személyi és szervezeti változások ránthatják vissza.
 
Több mint 8 hónapos előkészítő munka után, jól szocializáltan és jogkövető módon végre összehívásra került  – hosszú évek után – először az 1956 MN hivatalos Közgyűlése (vagy ahogy egyesek akarják Küldöttgyűlése, stb.).
 
Ezen a Közgyűlésen történt, a tagság egyhangú döntése és akarata szerint
       hogy az 1956 MN jogutód nélkül megszűnt,
       hogy a történelmi jogelődöket követve és azok példáján megalakult a MAGYAR NEMZETŐRSÉG, mely elhatárolódik az 1956 MN eddigi minden cselekedetétől, gazdasági tevékenységétől, tartozásaitól és mentalitásától,
       hogy  egyhangú szavazás alapján Dömötör Zoltánt örökös tiszteletbeli elnökké választottuk.
Ezt követően – és ez a lényeg –
       hogy a Közgyűlés egyhangú határozata alapján megválasztásra került az 1956 MN új elnöksége, amelynek nem volt megválasztott tagja Dömötör Zoltán,
       hogy a Közgyűlés nem határozott az új vagy akár a régi főparancsnok személyét illetően, mert ezt a hatáskört a Közgyűlés megszüntette és az ezzel járó jogokat és kötelezettségeket az új elnökség hatáskörébe utalta,
       hogy az 1956 MN új elnöksége vezetőjének, mint ügyvezető elnök - főtitkár egy személyben én lettem megválasztva azzal a kikötésemmel, hogy mandátumom az év végéig szól.
 
Vállaltam, hogy 2014 év  végéig a kor és a törvényi elvárásoknak megfelelően rendbe hozom, és összehangolom,  az 1956 MN teljes szervezeti és adminisztratív  tevékenységét és 2014 januárjában új vezetőt választ az 1956 MN Közgyűlése. 2014 januárjától már nem lesz rám szükség, hiszen a teljesen rendbe hoztam 1956 MN-t, minden tekintetben, amit már egy „két éves” is simán elvezette volna.
 
A fenti tényeken semmi és senki sem tud már változtatni bármit is mond vagy cselekszik.
 
Dömötör Zoltán nem volt egy észlény és csak sokkal később és akkor szembesült igazán azzal, hogy félre lett állítva, amikor egy októberi elnökségi ülésen világosan szemébe mondtam,
       hogy annyi bajt és problémát okozott az 1956 MN-nek,
       hogy személye már nem kívánatos és nem is tagja az elnökségnek,
       tehát Dömötör Zoltán nem elnöke, nem tagja és nem főparancsnoka az 1956 MN-nek,
       hogy ő Dömötör Zoltán csak egy díszpinty, akit megválasztottak örökös tiszteletbeli elnöknek, minden funkció és hatalmi pozíció nélkül, azért, hogy egy öreg „urat” még se dobjunk azonnal az utcára.
 
Dömötör világosan látta, hogy itt olyan dologba ment bele, amiben ő csak egy kirakatban ülő paradicsommadár szerepét tölti be semmi többet. Sőt szembesülnie kellett azon határozott és igen kemény döntésemmel is, hogy - ő Dömötör Zoltán, már soha többet nem - , csak és kizárólag az 1956 MN elnöksége által kinevezett un. főtiszti - tábornoki kar tagjai lesznek jogosultak, elnökségi javaslatra, eldönteni, hogy
       melyik nemeztőrből mikor és hogyan lesz tiszt, főtiszt, vagy tábornok,
       vagy ki lesz a területi, járási, városi, megyei parancsnok
       és a tagok, tagszervezetek milyen területi egységhez tartoznak,
       stb.
 
Természetesen, azok, akik már a Közgyűlés előtt un. „lezsírozták” főtiszti és vagy tábornoki előléptetésüket, kinevezésüket Dömötörrel, azok megijedtek és visszakérték Dömötörtől a „babaruhát”, de voltak olyanok is, aki egyszerűen, (csak én vagyok a jó fej, a te emberek és híved, stb.) „gyújtsuk föl és fogjuk rá” a történelemből is ismert zsarnoki cselekvéseket javasolták, amit Dömötör hatalma védelmében és érdekében meg is valósított.
Dömötör és társai egy dologra nem számítottak, ahogy Dömötör önmaga is hangoztatta állandóan – a történelem ismétli önmagát - , de a megtörtént dolgokat törölni soha sem lehet és ez volt az a nagy öngól, amit Dömötör rúgott magának.
 
Ahogy ígértem, megtettem 2014. november közepére teljes formában elkészítettem a MAGYAR NEMZETŐRSÉG Alap és Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Gazdasági szabályzatot, a fegyveres testületekkel való kapcsolat és együttműködés előírásait, és mindent, ami egy törvényes és jogkövetően működő Nemzetőr szervezetben a CIVIL törvényben foglaltak szerint elsődleges.
 
Tehát a MAGYAR NEMZETŐRSÉG teljesen készen állt arra, hogy megtisztulva, törvényes működéssel és támogatással (Dömötör, Fejes és stb. nélkül) méltó képviselője és zászlóvivője legyen a magyar nemzetőrség méltó történelmi hagyományainak, mint vezető szervezet itthon és külföldön egyaránt!!!
 
Az már egy új fejezet része, hogy Dömötör és társai – „egy kanál vízben” -  milyen vihart kavartak azért, hogy mentsék önmaguk királyságát, de ez végleg a szakadékba taszította az 1956 MN-t
 
Jelen voltam azon a nyári,  az egyszerű hétköznapi állománygyűlésen – NEM KÖZGYÜLÉSEN ÉS NEM KÜLDÖTTGYÜLÉSEN – ahol egy általam ismeretlen hölgy Lévay T. Erzsébet Asszony világosan, tényszerűen vázolta az 1956 MN gazdasági és pénzügy helyzetét és azzal a jelenlévő Zétényi Csukás Ferenc felszólalásában is teljesen egyetértett, mint, ahogy ott kitűnt,  Dömötör jobb keze.
 
Ezt hallva Dömötör mindenéből kivetkőzve nekitámadt a hölgynek, (aki hangsúlyozom határozott hangvételben és kulturáltan adta elő beszámolóját) és minősíthetetlen arroganciával és 9 alkalommal küldte el a hölgyet és a jelenlevőket is a jó k.rv@ anyjukba, ha nem értenek vele egyet, mert akkor mindenki áruló, spicli és mehet a jó k…. anyjába és ki van rúgva, stb.
 
Természetesen ehhez csatlakoztak még néhányan, de az már nem tartozik ide mert az elhangzott megjegyzések a nyomdafestéket sem tűrték volna, nem hogy ez a hölgy ilyen érdemtelenül.
 
A szünetben beszéltem Zétényi Csukás Ferenccel, amikor odajött az udvaron Dömötör, aki a kezét nyújtotta, de nem fogadtam el és teljesen ki kelt magából, hogy árulók, akik elárulták őt mit keresnek itt. Nem folytatom ….
 
A MAGYAR NEMZETŐRSÉG BÜSZKE LENNE AZ OLYAN TAGOKRA, MINT Lévay T. Erzsébet Asszony, akinek szavain és véleményén elgondolkozhatnak mások is, de ez lehet, hogy minden igyekezetük ellenére sem sikerül.
 
Részemről lezárva, ennyi és nem több az un. Dömötör és az 1956 MN ügy.
 
Szépvölgyi Géza MIDC nemzetőr
 
 
Folytatás…
 
2014. október 12.
Bencze Pali
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.