Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2014.12.18

Levél Fejes Frigyesnek

Fejes Frigyes az 1956 Magyar Nemzetőrség altábornagya, elnökhelyettes részére.

 

Az 1956 Magyar Nemzetőrség honlapján olvastam, hogy szervezetünk tagrevíziót tart. Eldöntöttem, hogy tagságom folytonosságát meg kívánom tartani, ezért a felhívásnak eleget teszek, de ezen a levélen keresztül kívánom aggályaimat megfogalmazni.

Az állománytábla szerint, az Ön parancsnoksága alá tartozom, így Önt kívánom tájékoztatni a pontokban fölsorolt aggályaimról.

Kérem, hogy levelem tartalmáról szíveskedjen tájékoztatni az elnökséget és a tagságot is.

 

Nem ismerem az okát e fontos intézkedésnek, de talán az tette szükségessé elindítását, hogy tiszta képet lehessen kapni arról, hogy valójában mennyi tagja van az 1956 Magyar Nemzetőrségnek. Helyesnek is tartom, de a jelenlegi elnök-főparancsok főhatóságát nem tudom elismerni, a következő okok miatt:

2014. 06. 21-én, írásban kérdéseket tettem föl a csapatgyűlésen Dömötör Zoltán elnök-főparancsnoknak, hogy mennyiben felel meg az igazságnak az, hogy 2013. 09. 21-én Szépvölgyi Géza titkár a főparancsnok megbízásából Közgyűlést hívott össze abból a célból, hogy a főparancsnok önként lemondhasson pozícióiról és beleegyezésével jogutód nélkül megszűnhessen az 1956 Magyar Nemzetőrség? Ha ez így igaz, akkor a főparancsnok elárulta nemzetőr esküjét és méltatlanná vált az elnök-főparancsnoki pozíció betöltésére. Részletek a beadványban.

Azonnali választ vártam a tárgyban, de a kérdés megválaszolása helyett, durva, kultúremberhez méltatlan elutasító választ kaptam. De nemcsak én, hanem az Ellenőrző Bizottság elnöke Lévay T. Erzsébet is, aki a főparancsnoktól arra próbált választ kérni, hogy az általa föltárt hiányosságok megszüntetése érdekében, milyen intézkedést tett? Ez a viselkedés méltatlan egy olyan ember részéről, aki lovagi, Vitézi Rend tagja és az önmaga által alapított Becsület Rend tulajdonosa. De ez a viselkedés nemcsak a főparancsnokot minősíti, hanem a jelenlevő elnökségi tagokat, név szerint Máli Imrét és Zétényi-Csukás Ferencet is, de a jelenlevő állományt is, akik szó nélkül tűrték a méltatlan viselkedést, sőt azt várták, hogy az elnök utasítást adjon az én kivezetésemre is, mint Virágh Mihály esetében. Az esetről hangfelvétellel rendelkezem. A főparancsnok többek között olyan kijelentést tett, hogy majd válaszol, ha akar, mert őt válaszra senki nem kényszerítheti. Majd olyan kijelentés hangzott el Pető Dénes titkár részéről, hogy a főparancsnoknak címzett levélre válaszolhat-e az elnökség írásban? Kompromisszumos megoldásnak elfogadtam azzal feltétellel, hogy az írásos választ levélben továbbítsák felém és jelenjen meg a honlapon is és nem megfelelő válasz esetén kötelező legyen a főparancsnoknak is megválaszolnia. Azt meg én dönthessem el, hogy a témában az elnökség válaszát elfogadom e? Válasz a mai napig nem érkezett és a honlapon sem jelent meg. Ebből a hozzáállásból csak negatív következtetést lehet levonni. Az egyik alkalommal Bársony Róbert telefonon közölte, hogy az elnökség elutasította a beadványomra a válasz adását. Így azt sem tudom, hogy az elnökség mennyire vállal felelősséget az elutasító döntésével?  Mert, hogy felelős, az biztos, mert olyat vállalt föl, amely meghaladta illetékességét.

 

2014. 07. 06-ára Bereczki Károly nőr. vörgy. bajtárs, mindkettőnket meghívott Kiskőrösre, a Héry Tibor zászlóalj nemzetőreinek eskütételére, és az azt követő csapatgyűlésre, majd ebédre. Elfogadtuk a meghívást és Lévay T. Erzsébettel együtt mindketten meg is jelentünk. Az eskütételen Dömötör Zoltán főpk. tartott ünnepi beszédet.

 

bp1.png

 

A Palásti tanyán volt a gyülekező és illendően, díszsorfalat állva vártuk a főparancsnokunkat, aki meg is érkezett. A kézfogások közepette vetődött rám a tekintete és minden jelen levő füle hallatára, Zétényi-Csukás Ferenc felé fordulva, hangosan megjegyezte, hogy remélem Palikám elhoztad a susogóládádat? Ugye Ferikém, itt Bencze Pali nemkívánatos személy?

Nem hallottam Zétényi- Csukás Ferenc bajtársam válaszát, de később azt mondta, hogy számomra Bencze Pali is olyan személy, mint a többi jelenlevő bajtárs. Majd főparancsnokunk ismét hangosan, olyan kijelentést tett, hogy én pereltem be 4 millió forintra valamiért. Amikor hozzám közelebb ért, hangosan megkérdeztem tőle, hogy a jelenlevők is hallják: miért vagyok én itt nemkívánatos személy, ahol ugyanolyan

meghívott vagyok, mint te. Pontosan nevezze meg, hogy mivel pereltem én be, mert ezek közül egy betű nem igaz. Nem adott kielégítő választ, hanem fölháborodott, de ebben a helyzetben igaztalan vádakkal súlyosan megalázott helyzetbe hozott a jelenlevő bajtársak előtt. A Kiskőrösön megtartott eskütétel után, visszajöttünk a Palásti tanyára, hogy megtartsuk a csapatgyűlést. Annak befejezése után ismét szót kértem és hangosan megkérdeztem ismét, de már a többi jelenlevő előtt is, hogy mi baja van velem, miért

vagyok nemkívánatos személy, miért állít olyat, hogy én perlem és mikor fog válaszolni a 2014. június 21-én átadott kérdéseimre? Felháborodott volt a válasza és hogyan merem én őt egyáltalán felelősségre vonni a kérdéseimmel, meg egyáltalán milyen jogcímen tartózkodok én itt? De a 2014. június 21-én a csapatgyűlésen készített hangfölvételedet pedig föltetted az internetre – mondta a főpk.

Kértem, hogy nevezze meg a helyet, ahol ez található. Nem nevezte meg. De ekkor már olyan hangnemben beszélt velem, hogy takarodj innen ki, dobjátok ki. Erre az egyik nőr. fhdgy. ki is akart vezetni, de mások is tiltakoztak, hogy ennek az ügynek a tisztázására más helyszínt kellene választani és nem itt kell megbeszélni. Ez ellen pedig én tiltakoztam, mondván a sérelem itt történt, orvosolni is itt kell. A jelenlevők többségét nem zavarta az a hangnem, amit velem szemben Dömötör főpk. alkalmazott, de az viszont zavarta őket, erre a viselkedésre magyarázatot várok.

Az ominózus párbeszédnek szem és fültanúja volt többek között: Zétényi-Csukás Ferenc, Máli Imre, Bereczki Károly, Keserű Pál, Lévay T. Erzsébet, Farkas Gyula, stb. Ha kétség merül föl, kérem a meghallgatásukat.

A szervezeten belül, nincs párbeszéd a vitás kérdések megbeszélésére. Csak egy irány létezik, mégpedig az, amelyed Dömötör Zoltán elnök képvisel. Akinek ez nem tetszik, az mehet, ahonnan jött, de használt ennél durvább kifejezést is. A honlapra, csak Dömötör Zoltán engedélyével és nézeteinek megfelelő írások kerülhetnek fel. Ennek a kezelését Bársony Róbert és Kalmár Ferenc végzi.

A honlapon föl van tüntetve 2014.10. 30 és 2014. 11. 12-es dátummal a 2012-es és 2013- as mérleg, majd tájékoztatásként annyi, hogy ezt a tagság már elfogadta. Ha a tájékoztatásra az ügyészség kötelezte a szervezetet, akkor miért nem olyan tájékoztatót tettek föl, amely a tagságot hitelesen tájékoztatja a bevétel és a kiadás tételeiről?

2014. 10. 29-es dátummal egy elnökségi tájékoztató található, hogy v. I. Dömötör Zoltán nőr. vezérezredes – az 1956 Magyar Nemzetőrség elnök, főparancsnokának tájékoztatása alapján az Elnökség határozata szerint a kiskőrösi, szarvasi és jászkarajenői egységek törölve lettek a szervezetünkből. Kérdésem, hogy miért nincsenek név szerint megnevezve, hogy kiket, miért töröltek?

Az 1956 Magyar Nemzetőrség alakulásáról: Dömötör Zoltán azt állítja, hogy alapító tag volt és ennek igazolására id. Matovics Istvánt nevezte meg az egyik csapatgyűlésen. Matovics István ekkor nem nyilatkozott a témában. Információim szerint a szervezet alakuló ülése 1995. 04. 28-án volt a „Szabadságharcosokért”alapítvány 1165 Budapest Dióssy Lajos út 28. sz. fsz. 5. alatt, ahol elnöknek Szélig Károlyt, helyettesének pedig Balla Bencét választották. Az alapító tagok, név szerint a következők voltak:

Dr. Magos Béla Budapest,

Balla Bence Budapest,

Szélig Károly Budapest,

Nagy Károly Mezőkövesd,

Majnán József Egerlövő,

Szélig Károlyné Budapest,

Molnár Mária Budapest,

Matovics István Budapest,

Zsódi István Budapest,

Magyar Zsolt Újszász,

Magyarné Szélig Veronika Újszász,

Tóth Tibor Budapest,

Szélig István Homokbödöge,

Hámori Tibor Miskolc.

Mivel hiányos volt az Alapszabály, ezért a Fővárosi Bíróság az Alapszabály egyes pontjainak a módosítását kérte, amelynek eleget tett a szervezet és 1995. 06. 24-én, Balla Bence lakásán ugyanazon alapító tagokkal, nyílt szavazással, megalakult az 1956 Magyar Nemzetőrség.

A III/14/d/ pont ezt tartalmazza: az 1956 Magyar Nemzetőrség feloszlásának, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása.

A feloszlatás kizárólag a Bíróság hatáskörébe tartozik.

Azt egyenlőre nem tudom, hogy Dömötör Zoltán mikor lépett be az 1956 Magyar Nemzetőrségbe, de Horváth Károly elnökhelyettes halála után, a szervezet alelnökévé Dömötör Zoltánt választották 2003. 04. 24-én.

Szélig Károly halála miatt, 2003. 11. 08-án  a megjelent 37 fő, Dömötör Zoltánt választotta elnöknek, Kirják Lászlót pedig alelnökké választották, mivel ő kapta a második legtöbb szavazatot.

Tudomásom van róla, hogy szervezetünknél nemcsak tagrevízió, hanem rendfokozat revízió is tervbe van véve. Ez szerint, tábornokot csak a köztársasági elnök nevezhet ki, a többi rendfokozat pedig iskolai végzettséghez lesz kötött. Ezt már régen kellett volna alkalmazni, akkor kevesebb lenne a tábornoki kinevezések körüli probléma. Ha ez így lesz, akkor kik fognak dönteni és milyen indokkal veszik vissza a rendfokozatokat? Kinek lesz ezt joga eldönteni és döntéséért ki, vagy kik fogják vállalni az erkölcsi és az anyagi felelősséget? Magamról beszélve sejtem, hogy a köztársasági elnök, nem fog megerősíteni a rendfokozatomban, de talán más tábornokot sem. Ettől kezdve, az eddig használt ruháim, Bocskai sapkáim, használhatatlanná válnak. Ki fogja ezért az anyagi felelősséget vállalni?

A tagdíjfizetési kötelezettség alól mentesülnek azok a bajtársak, akik ’56-os múlttal rendelkeznek. Ezt az elbírálást helyesnek tartom, csak van egy kis szépséghibája. Nincs hiteles nyilvántartás azokról, akik ilyen múlttal rendelkeznek. Szükségesnek tartom, hogy minden ilyen múlttal rendelkező bajtárs, bocsássa rendelkezésre az ’56-os múltat igazoló bírósági határozatot, ugyanakkor ne állíthasson magáról olyat, amit nem tud bizonyítani.

Idézek  Dömötör Zoltán ellen indított 138046/4703/4/2010-e szabálysértési határozat elleni kifogás egyes, Dömötör Zoltán által írt pontokból:

„Magyarországon én vagyok a legmagasabb nemzetőr rendfokozattal. Vezérezredes”.

Tudomásom szerint, a dandártábornoki kinevezését Király Béla írta alá. Ki írta alá a vezérőrnagyi, altábornagyi kinevezését? Vezérezredesi rendfokozatra Kégl Antal terjesztette föl a közgyűlés elé, amely azt elfogadta. Jogosult volt a közgyűlés e rendfokozat megszavazására? Dömötör Zoltán pedig a viselésére? Mégis azt írja, hogy jogtalan címhasználatot nem követett el.

Továbbá: „Jelen voltam 1956 október 31-én a Kilián laktanyába, a Nemzetőrség megalakulásakor”. Kutatásaim során, ezt igazoló dokumentummal nem találkoztam. Kérem, hogy követeljék Dömötör Zoltántól is, az ezt a kijelentést igazoló dokumentum felmutatását.

Továbbá: Azt állítja magáról, hogy 1956-ban az Egri Pedagógiai Főiskolán Lengyel Atilla volt a „Riadó csoport” parancsnoka, ő pedig a helyettese. Egykori osztálytára Budur Lajos III. éves magyar-orosz szakos hallgató jelentéséből a következőket tudhatjuk meg:

A „Riadó Csoport vezetője: Mikus Gyula adjunktus.

A Katonai Tanszék előadója: Czaga István fhdgy.

Dömötör Zoltán 1956. 10. 29-én vette át egy Bordás nevű színésztől a nemzetőr igazolványát és egy dobtáras géppisztolyt. Nem azt vonom kétségbe, hogy a forradalomban betöltött tevékenysége miatt ítélték el, hanem azt, amit nem tett és mégis állítja. Minden „56-os tiszteletet érdemel, de ha vezetővé válik, az erkölcsi követelményeknek is meg kell tudni felelnie. Itt merül föl az, az erkölcsi kifogás, amit ez előbbiek során taglaltam. Nagy valószínűséggel most sem lesz, aki, vagy akik az erkölcsi igazság mellé állnak, de én vállalom, a leírt véleményemet ezután is, mint az e témában írt más írásaimért is.

Határozottan ki merem jelenteni, hogy Dömötör Zoltán öntörvényű viselkedésével a szervezeten belül a megosztásra törekszik. Főleg azok ellen, akik nem azt az irányt követik, amit ő.

Azt is kijelentem, hogy az erkölcsi fegyelem addig nem áll helyre, amíg ő a vezető.

Rend és nagyobb fegyelem akkor várható, ha a szervezet kizárja tagjai sorából Dömötör Zoltánt, mert pozíció nélkül is megosztásra fog törekedni. Természetesen ezt nem én fogom eldönteni, de ez irányú véleményemet leírom és közlöm Önnel.

Ameddig Dömötör Zoltán a szervezet vezetője, nem kívánok a csapatgyűlésen sem részt venni, de tagságomat fönn kívánom tartan, ugyanakkor, ha vizsgálat lesz a levelem miatt, a tárgyilagos vizsgálóbizottság rendelkezésére állok.

Dömötör Zoltán engem, a szervezet ellenségei között tart számon, de én kijelentem, hogy nem tartom személyes ellenségemnek sem a szervezetet, sem Dömötör Zoltánt, csak a leírtak szerint, alkalmatlannak tartom a szervezet vezetésére.

 

Bajtársi tisztelettel:

 

 

Bencze Pál, az 1956 Magyar Nemzetőrség tagja, jelenleg dandártábornok.

Tagsági igazolványom száma: MN 0948.

 

Budapest, 2014. 11. 24.

 

A leírtakkal egyetértek: Bencze Pál Atilla

                                       Lévay T. Erzsébet

                                       Klein Károly

 

Fejes Frigyes a levelet átvette 2014. 11. 27-én.

 

Távol álljon tőlem a rosszindulatú ártó, bántó szándék, de 12. 10-én kaptam egy üzenetet:

 

Tisztelt Nemzetőr Bajtársak!

 

Tessék óvatos lenni a tagdíjfizetéssel, mivel az 1956 Magyar Nemzetőrség (elnök: Dömötör Zoltán) évek óta nem tud elszámolni a törvényes előírásoknak megfelelően a hozzájuk befizetett összegekkel!

Pénzügyi beszámoló helyett egy kisiskolás módon megfogalmazott szöveges "beszámolót" tesznek közzé!

Utoljára a 2010-es évről adtak számszaki jelentést!”

Feladója Fekete Gábor néven van írva.

Aki olvassa, gondolkozzon el rajta, mert akár igaz, akár nem, ideje lenne végre leszámolni a Dömötör féle diktatúrával. Ha van véleményetek hallassátok, de ne sunnyogjatok, hanem egyenesen és vállalva, hogy csak a jó példa legyen ragadós.

Ha olvasod levelem és van véleményed, írd le, de az ellenbizonyítékot is csatold ellentétes vélemény esetére, mert így korrekt. De azért e kérdésben is Dömötör Zoltán korrekt válaszára várnák. De már mióta? Ismét vannak kétségeim!

 

Bencze Pali

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.