Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010.01.10

LÁTOGATÁS EGY KERÜLETI POFOSZ SZERVEZETNÉL

 
 2010. január 2-án, a kerületi elnök meghívására egy baráti beszélgetésen vettem részt. Mivel ilyen szervezet tagjaival összejövetelükön ma találkoztam először, egyébként a tagok egy része személyes ismerősöm más szervezetből. Ismerősként fogadtak, és megkezdődött a kötetlen beszélgetés. Miről is beszélgettünk volna, mint a politikáról, és hogy mi várható az új kormánytól.
Majd a havi gyűlés megnyitása után, az elnök fölkéri a tagokat, hogy mondják el véleményüket az elmúlt évről, és mit várnak az idei évtől. El kell mondanom, hogy ez a szervezet fiatalodik, hiszen egyre kevesebb idős embert látok közöttük, ami érthető is, hiszen 1956 is régen volt, de előtte is bőven voltak politikai témájú üldözések a diktatúrát gyakorló kormányok részéről. Az elnök, ma több új tagkönyvet adott át, de az új tagok már fiatalok, akik itt jól érzik magukat és ápolják elődeik hagyományát.
Mivel vendég voltam és nem írási szándékkal jöttem, így tőmondatokat jegyeztem föl, de,  ezek elolvasása után, érdekesnek tartottam a tőmondatokat, és zárójelben válaszoltam is rájuk, amit talán a következőképen lehetne összegezni:
 • Jobboldal, baloldal, nemzeti oldal. (Aki elmondja, nem határozza meg, hogy ő mit is ért a fogalmak alatt, csupán használja azokat. Ha a szavazókat említené, akkor akár drukkerekről is beszélhetne, hiszen a pártok, szépen megosztják őket.)
 • A Fidesz majd most meg fogja oldani azokat a problémákat, ami a magyaroknak fontos. (Mit is oldott meg eddig a Fidesz is kormánypártként és ellenzékként?)
 • A közbiztonság nagyon alacsony szinten áll. (Mit is értünk a törvény szerint közbiztonságon? Nem a törvényt tisztelő embereket kellene védeni a törvényt nem tisztelőkkel szemben? Kinek az érdeke van védve, és kié nincs,” mintha valaki fordítva ülne a lovon?” A magyar rendőr, kivel van, hiszen a bűnözés virágzik, mert a rendőrökkel a kormányellenes felvonulókat, és a gárdistákat vegzáltatják. A rendőrnek is törvényességet kellene védenie, de most ők is azokat védik, akik a törvény ellen vétenek.)
 • A Bíróságokat újjá kell szervezni, mert ott még a régi rend kiszolgálói tevékenykednek. (A Bíróságok, a hatályos jogszabályok keretei között ítélkeznek, de a független Bíróságok is azok fölött ítélkeznek, akiket az ügyészség megvádol. A törvényesség akkor működik megfelelően, ha mindenki betartja a jogszabályokat, -mondta a bírónő a Tv perben, és mennyire igaza van - azok is, akik hozzák. Nem az Ügyészség feladata lenne mindenkit megvádolni, aki nem tartja be a törvényt? Természetesen, minden Törvény annyit ér, amennyit betartanak belőle, főleg akkor, ha ki is mondják, hogy a Törvény nem tudása, nem mentesít a felelősségre vonás alól.)
 • Boross Péter kétarcúsága. (Ez olyan sok, hogy én ezeket nem tudom fölsorolni)
 • Orbánnal egy Új Világ következik. (Nem egy Új Világrend kezd kiteljesedni? Vajon ez az Új Világ, kinek hoz jobbat?)
 • Az elmúlt év összegzése: csökkent a jövedelem, kilátástalanná vált a helyzet a nyelvtanulásban is, mert 93% adóval terhelik a nyelvoktatást. (Mitől is lenne jobb, ha a fosztogatás még mindig folytatódik, az oktatás színvonala nem sokkal a vonal fölött? Milyen nemzeti adóforintból javulna a helyzet, hány gyár van nemzeti tulajdonban?)
 • A Jobbikban még van reménye. (Valóban szépek az ígéretek, de mit is garantál a Jobbik is? Ha kormányra kerül! Ő lesz a meghatározó erő? Ő is ígér, de egyszer lehessen már számon kérni az ígéretet! Ki fog számon kérni, melyik az a nemzeti erő?)
 • Bizakodás a pártokban, hogy józanul ítélik meg a helyzetet. (Eddig, miért nem ítélték meg józanul, hiszen eddig is ők határoztak, vagy eddig sem voltak józanok? Vagy nem értenek hozzá, vagy idegen érdeket támogatnak?)
 • Optimista, mert ezek a gazemberek eltűnnek a kormányzásból. (Biztos, hogy eltűnnek, nemcsak átrendeződnek? És a gazembereket ki is fogja felelősségre vonni? Azok, akik utána jönnek? Hát eddig nem egymás kezét fogták? Elhiszitek, hogy lesz felelősségre vonás, amit az új kormány fog majd kezdeményezni a tolvajok ellen? Nem gondoljátok, hogy ők is tudnak egy, s mást az ellenfélről?)
 • Abban bízik, hogy a Fidesz majd el fogja számoltatni a tolvajokat. (Melyik tolvajokat. Kinek is tartozik elszámolni majd a Fidesz is? Nekünk? Kik azok a nekünk, akik képesek lesznek az ígéreteket számon is kérni?)
 • A pénz idegen kezekben van, és azzal fogják továbbra is befolyásolni az embereket. (Eddig nem volt idegen kezekben, és nem befolyásoltak? Mikor jövünk rá, hogy ne költsünk többet, mint amennyi van? Ha a személy költ többet, a családja bánja, ha az ország, akkor nép. Nem a család és az ország a rossz gazda, hanem az, aki ezek nevében vállal irreális kötelezettséget, mert ennek lesz a következménye az egyén részéről a személyi vagyon elvesztése, az ország részéről pedig az eladósodás, a nemzeti vagyon idegen kezekbe jutása. Aki eddig is kölcsönzött, az, kiből gazdagodott meg? Nem belőled? Ha nincs szükséged rájuk, mert ők nem akarnak kockázatot vállalni veled együtt, miért kérsz tőlük, hiszen a feltételt mindig az fogadja el, aki kényszerhelyzetbe kerül.)
 • Nehéz volt az elmúlt év, de legalább a nemzetőrök egységesek. (Biztos vagy ebben?)
 • Az elmúlt év azért nem volt jó, mert betegség, haláleset nehezítette. (Az idén, mi fogja nehezíteni? Egyik embernek ez, a másiknak más.)
 • Hülyének néznek bennünket, mert a szocialisták mindenünket elloptak. (Ha hagyod, ezután is hülyének fognak nézni.)
 • Egy ellel, elemzi a címert, és elítéli a sortüzek résztvevőit. (Igazad van, ezek háborús bűnök, és soha nem évülhetnek el. Sokszor mondjuk, hogy nem felejtünk, mert akkor talán el is hisszük, hogy nem szabad felejteni, de nem bosszút kell állni, hanem az erkölcs törvénye szerint ítélni a bűnösök fölött)
 • B.H.Ö., a Büntető Határozatok Összessége, amely szerint elítéltek bennünket azért is, amit csak feltételeztek elkövetni. Tucsek fia ma is bíró. (Látod, ez valóban nem demokrácia, de ez volt a szocialista demokrácia? Ma ennek a finomított változata az ítélkezésben, hogy „ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes”, mert ma is kettős mérce van.)
 • Piacot csináltak az országból. (Igazad van, de akik ezt engedték, azokra lehet, hogy Te is szavaztál, így Te is felelős lehetsz azért, hogy ez megtörténhetett, mert nem követelted ki a garanciát visszaélés esetére. Kinek is tartozik felelősséggel a képviselő? A lelkiismeretének és a pártjának. Így járunk, ha hiszünk a hamis ígéreteknek.)
 • Ne szégyelljük magyarságunkat, és éljünk magyarhoz méltóan. (Igazad van, de ki ismeri és követeli meg a szeretetvalláson alapuló nemzeti öntudatot egymástól? Hirdesse, aki, tudja, hogy hogyan kell a magyar embernek egymást tisztelnie, közös nemzetben gondolkoznia és cselekednie, hátha a többiek is megtanulják?)
 • Szorgalmazni a visszahívhatóságot, de ezt csak a Jobbik ígéri. (Talán nem is ezzel kezdeném, hanem azzal, hogy csak általunk ismert hiteles ember lehessen jelölt is, és ne felejtse el, hogy az egyenlők között addig lehet egyenlőbb, amíg az egyenlők érdekeit hitelesen képviseli.)
 • Én is szót kértem és kaptam, de akkor már kevesen figyeltek, mert a virsli már meleg volt. Azt gondolom, hogy a pártok helyett, a nemzetben való gondolkozást kell megvalósítani, ahol egymásért is felelősek vagyunk, leszünk. A pártok, kinek tartoznak felelősséggel? Azoknak, akiknek az érdekeit képviselik, de az nem a magyar nemzet. A pártok, eddig sem oldották meg a nemzeti problémát, ezután sem fogják. A következő kormány sem lesz jobb, legföljebb más. Addig, ameddig nem leszünk képesek felülvizsgálni NATO és EU tagságunkat a nemzeti érdek érvényesítése érdekében, addig a mindenkori kormányoknak az lesz a feladata, hogy Brüsszel akaratát a helyi szinten végrehajtsa, hiszen ők, a helytartó szerepét vállalták. Ne felejtsük el azt sem, hogy akkor van esély a mi győzelmünkre is, ha Európa országai is rájönnek arra, hogy az EU csak a határok átjárhatóságát garantálta, és nem a nemzetek önrendelkezését. Ezek a parlamenti választások csak arra jók, hogy a győztesnek kikiáltott párt elmondhassa, hogy ő azért legitim, mert a legtöbben rájuk szavaztak. Ez, őket a nemzet felé semmire nem kötelezi, de jogot és kötelezettséget határozhat meg a választói felé, az EU érdekeinek megfelelően. De az EU, kinek az érdekeit képviseli? Nem ezáltal valósulhat meg egy Világkormány legitimizálása újra? Tehát kedves választók, úgy menjetek szavazni, hogy a jövőért, bármely pártra leadott szavazatotokkal, ti is felelősséget vállaltok, még ha nem is gondoltok erre. Mert nehogy arra gondoljatok, hogy az egyén felelőssége abból áll, hogy elmegy szavazni és kész, mert ez csupán a hivatalos része a felelősség vállalásának, mondhatjuk úgy, hogy ez a látványos statisztika. Ezért követeljétek a garanciát a Szent Korona Tan szellemében, de még a választások előtt, hogy Magyarországon, a magyarok akarata és érdeke érvényesülhessen a jövőben. Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy nem tudjuk, hány új honfoglaló jött országunkba, és azoknak melyik párt ad garanciát, mert akkor arra szavaznak, de a garanciát érvényesíteni is fogják a győztes párttal szemben. Nem a partvonal mellől kiabálok, hogy hogyan kellene „focizni”, de ameddig a szabályalkotásban nem vehetek részt az erkölcs szabályai szerint, addig nem tudok felszabadultan „focizni”. Ezért ismét kijelentem, hogy olyan pártra nem fogok szavazni, amely nem ad garanciát. Bárki lesz a nyertes, a vesztesre szavazók érdekeit is kell, hogy képviselje a maga programja alapján. Ha nagyon kevés lesz a részvételi arány, csak akkor fognak a pártok vezetői elgondolkozni azon, hogy az összes magyar nem birka. De még akkor is azokat fogják először megkeresni, aki aprópénzért is elárulja a többit. Ne mondja nekem senki, hogy akkor az ellenségre fogok szavazna, ha nem megyek szavazni, mert kinek, ki az ellensége? Egymásnak nem az ellenségei kell, hogy legyünk, hanem annak kell győznie, aki a nemzeti érdeket jobban tudja képviselni, mert bármely pártra szavazó, ma csak drukker, és nem játékos. Játékos majd akkor lesz, ha képviselőjével együtt, beleszólása lesz jövője alakításába. Vannak most ilyen pártok? Nektek lehet, hogy én vagyok az ellenség, mert nem vagyok birka, aki önként megy a karámba. Mert az SZDSZ, pártként kieshet a Parlamentből, de a szelleme ott marad, és lesz, aki az akaratát végre fogja hajtani. Az a véleményem, hogy a nemzet sorsáról nem a Parlament, hanem az EU Parlament dönt, már most is. Szavazhattok erre, vagy arra a pártra, mert ez csak máz, amely mindig lepörög, de általuk semmi sem változik, csupán beszélnek a változásról, mert a népnek az elég, ha csupán említik a problémáját. E véleményről is kinek-kinek más lehet a véleménye, de én tudom, vagy tudni vélem, hogy miről beszélek. Év végén újra megbeszélhetjük az elhangzottakat, és akkorra talán az is kiderül, hogy kinek lehet igaza, vagy ki jár közelebb hozzá. Nehogy akkor mondjátok, hogy „anyám, én nem ilyen lovat akartam”. Lehet, hogy a végén már nem is figyeltetek arra, hogy mit is mondtam?
 
Bencze Pali
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.