Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A NEMZETI KOALÍCIÓ ELSŐ KÖZÖS GYŰLÉSE A MÁRCIUS 15-E TÉREN

2009.06.07

Kép

Megjelent az Alapjaink zárt levelezési láncolatban terjesztett nemzetépítő kiadvány VII. évf. 5. sz. 2007. májusi számában.
2007. 03. 03-án szombaton, Visegrádon, végre megalakult, a valódi rendszerváltást akarók közös szervezetei (Forradalmi Nemzeti Bizottmány, Magyar Nemzeti Bizottság 2006, Rendszerváltó Fórum, Új Magyar Vérszövetség, Lelkiismeret 88, Túlélés 98 Egyesület, Nemzeti Érzelmű Motorosok, Családanyák Szövetsége, Békéscsabai 101-es Csoport, Nemzeti Önvédelmi Mozgalom, Magyar Nemzetért Mozgalom.) egységbe tömörülésével, A NEMZETI KOALÍCIÓ, és e szervezetek, közös akarattal kívánják megvalósítani a valódi rendszerváltást. Első nyilvános gyűlésüket, 2007. 03. 11-ére hirdették meg a Március 15-e téren levő Petőfi szobornál. A mai napra, már e szövetség tagja lett a Turul Szövetség, és a Nemzeti Biztonsági Szolgálat is, így jelenleg 13 tagszervezet, azért tartott most ünnepi megemlékezést, hogy Március 15-én a tagszervezetek bejelentett rendezvényeik helyeire vonulva nyugodtan ünnepelhessék az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének 159. évfordulóját, és követelhessék a Gyurcsány kormány mielőbbi távozását.
Gyönyörű szép tavaszi napos időben, legalább száz rendőr biztosítása mellett, zászlóink kibontásával gyűltünk össze több százan, szónokaink beszédét meghallgatni. 15 órakor, Fáber Károly megnyitójával kezdődött meg az ünnepség. Ő, a Rendszerváló Fórum tagja.
Elmondja, hogy az együttműködést aláíró szervezetek, létrehozzák a Nemzeti Koordinációs Testületet, amely koordinálni, egyfajta munkacsoportként képviselni fogja a továbbiakban a nemzeti oldalt. Különböző stratégiáikkal, politikai, társadalmi és gazdasági programokat dolgozunk ki, ezen kívül azokat a vitás kérdéseket, amelyek eddig fennálltak a kisebb szervezetek között, ezeket fogja folyamatosan koordinálni.
 
Ez után felkéri Tatár Józsefet, aki a Rendszerváltó Fórum tagjaként, néhány érdekességet fog elmondani, március 15-e előzményeiről.
Tatár József, a megjelentek üdvözlése után elmondja, hogy ma 159 éve annak, hogy Irínyi József, leírta a 12 pontot. Ez a 12 pont, egy nagyon hosszú történelmi fejlődés eredménye, és a Reformkor legfontosabb követeléseit foglalja össze. Ezt a 12 pontot, Kossuth Lajos, a Nemzeti Körtől rendelte meg. Kérte, hogy próbálják meg petícióként megfogalmazni a legfontosabb követeléseit a reformot sürgetőknek. Mivel ennek a tömörülésnek Pesten volt a szellemi központja az ifjúságnak, ezért Irinyi József, és a Márciusi Ifjak vették kezükbe az ügyek irányítását. Ezek a fiatalok, akik a Tizek Társaságát alkották, de mégis 11-en voltak, pl. Pák, Obernyik, Tompa, Petőfi, Vasvári, Jókai, stb., fiatal emberekként, mertek a forradalom élére állni, merték elindítani azt az ügyet, amely a magyar szabadság felé mutatott. A köznemesek, a főnemesekkel ellentétben, a Monarchiától független országot szerettek volna. A legradikálisabb gondolatokat, mégis a Márciusi Ifjak fogalmazták meg, és a történéseket, ők irányították. Ez a kis közösség nevezhető, a radikális nemzeti oldalnak. Mint ahogy akkor, most is van nemzeti radikalizmus, amely kezébe veszi a zászlót, és megtesz mindent a hazájáért, úgy, mint a Márciusi Ifjak, akik egytől egyig vállalták a fegyveres szolgálatot a hazáért, de Petőfi és Vasvári, az életét is adta hazája szabadságáért. Ezek az ifjak, később eltűntek a közéletből, de akkor, ők voltak azok, akik megmozdították a magyar társadalmat. Ma, ugyanerre várunk, hogy a fiatalok fáklyavivők legyenek, de az idősek, tanítsák meg a fiatalokat, igazi nemzeti gondolkodásra, hogy nemzetükért tevő, értékes emberekké váljanak a nemzet számára. Ünnepeljük együtt, most is Március 15-ét, amit a mindenkori hatalom, mindig kisajátított. Ne engedjük ki a kezünkből ennek az ünnepnek az igazi eszmeiségét, ne engedjük ki, a szabadságra való törekvést. Éppen ezért, méltósággal, és becsülettel ünnepeljünk.
 
Következett, Papp Lajos professzor úr beszéde. Az előbb, valaki azt mondta nekem, hogy egyetlen újság sem hozta le azt a hírt, hogy itt, valami elkezdődött. Hagy mondjam meg Önöknek, hogy nem számokban mérik az igazság győzelmét, hanem az igazat, cselekedetekben. Nem baj, hogy most, csak ennyien vagyunk, mert meg fogják látni, hogy napról-napra, többen fogunk lenni. Én, azért vállaltam el ezt a fölkérést, hogy néhány gondolatot megosszak Önökkel: mindenhonnan árad a hír, hogy Önöknek, nem szabad kimenniük az utcára, mert vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy március 15-ét, családi körben kell ünnepelni. Vannak emberek, akik, nem csak az ünnepeket nem érzik, de nem érzik a magyar nemzetet sem. Tehát, akik önöktől az otthonmaradást kérik, biztosan nem jó emberek, ezért, ne is hallgassanak rájuk. Ennek ellenére, igen nagy veszélyeket rejt március 15-e, mert valakik, ezt az ünnepet, arra akarják fölhasználni, hogy üssenek. Ne hagyják, hogy Önöket ugyanolyan bántás érje, mint Október 23-án. Ezért, néhány dolgot, tisztázni kellene:
Mi, csak akkor érhetünk el eredményt, ha az erkölcsi törvényeket, és a tízparancsolatot, valamint a mindenkori érvényes magyar törvényeket, betartjuk. Meg kell adni Istennek, ami Istené, császárnak, ami a császáré. De a következő lépésnél van a baj, mert ezeket, nem csak nekünk kell betartanunk, hanem az állami vezetőinktől is meg kell követelnünk. El kell várni tőlük is, hogy az erkölcsi törvényeknek ők is megfeleljenek.  Hiszen nekünk ők, azt mondták, hogy a vagyonuk megszerzésekor, az érvényes törvényeknek megfeleltek, de az erkölcsnek nem. Miféle törvények azok, amelyek megengedik az erkölcstelen életet, és az erkölcstelen vagyonszerzést? De október 23-ára visszatérve: a magyar törvények előírják, hogy rendőr az a személy, aki a ruháján kívül hordja azt az azonosító számot, amely a rendőrt azonosítja. Éppen ezért, igazoltatás esetén, joguk van kérni a rendőrtől az igazolványát. Tehát, az a személy, aki kék ruhában van ugyan, de ha nem igazolja magát, és nem visel azonosító számot, nem tekinthető rendőrnek, mert az csak egy kék ruhás bűnözőnek tekintendő. Ha Önöket, így bántani akarja, akkor az, a törvény előtt, minősített bűntettnek számít. Éppen ezért, március 15-én, ne egyenként járjanak, hanem ismerőseikkel, hogy bántás esetén egymásnak tudjanak segíteni. Mert a törvényeket, a rendőrnek kell a leginkább betartani, mert mi, a jogkövető állampolgárok, akkor vagyunk kötelesek a törvényt betartani, ha a törvényt, azok is betartják, akinek elsősorban ez a kötelessége. Elmondja Sima István: Október 23-a című versét. A zsarnokot, ha lehet, nem fegyverrel kell elkergetni, hanem a szeretet eszközeivel. Magyarországon, erkölcsi forradalom van, de minden, ami erkölcstelen, ezt a forradalmat teheti tönkre. Mi, magyarok, szabadságszerető emberek vagyunk, de sajnos, csak fellobbanunk. Éppen ezért, ez egy olyan szabadságszeretet kell, hogy legyen, aminek nem engedhetjük, hogy kihunyjon a lángja, bármeddig is kell, hogy kitartsunk. Befejezésül, elmondja, a Boldogasszony Anyánk, Régi Nagy Patrónánk ..kezdetű egyházi énekünket, hiszen, sokszor kellett már a nagy bajban eddig is a segítségét kérnünk. Hátha most is segít, de ehhez, önmagunkon is segítenünk kell!
 
Következik, a Forradalmi Nemzeti Bizottmány egyik társelnöke, Ekrem Kemál György.
Magyar nemzettestvéreim, Kossuth téri forradalmárok, média képviseletek. Petőfi Sándor szobra előtt állunk! Amikor, március idusán megírta a Nemzeti Dal-t, és annak mondatait, hát, nagyon keményen kezdte. Nem csak aktuálisak Petőfi Sándor szavai, hanem örök érvényűek is. Nagyon érdemes odafigyelni, mert a jelenlegi Magyarországnak, a magyar nemzetnek, a magyar társadalmat megélőknek, az elkövetkező történésekre tényleg oda kell figyelniük. Nagyon oda kell figyelni, hiszen ez a végkifejlett, rendőrterrorhoz vezetett, az 1956-os szabadságharc 50. évfordulóján, amikor mi, ünnepelni mentünk, és a legnagyobb gyalázat ért bennünket. De most, a gyalázatot halmozzák, mert a legfelsőbb közjogi méltóságunk, külföldre akar távozni. Kié ez az ország,ezt kérdezzük mindnyájan? Magyarország, Mária Országa! A magyar nemzeté, melyet kifosztottak, tönkretettek. Egy-egy ígyen nemzeti ünnepünkön, elmennek külföldre, mert nem akarnak itt lenni, nem akarnak szem és fültanúi lenni annak, ami történni fog! Senki nem hívta Magyarországra azt a 160-as létszámú MOSZAD különítményt, amely a zsidó zsinagógát fogja védeni – Fújjolás- és esetleg magánszemélyeket? Rögtön megkérdezzük, hogy ki ellen véd egy idegen állam katonasága magyar honban? Ezekben az építményekben, nem akarunk mi kárt tenni! Azonban elmondjuk, hogy Deák Ferenc, Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, az Aradi 13-ak, az 1956-os hősök, a Kossuth téri forradalmárok országa, nem a liberális kommunista hatalomé! Ez most, meg fog szűnni március 15-én!- Taps.- Ez, a nyolcmillió koldus Magyarországa! Nem a kettőmillió dúsgazdagok, nem a globalizáció országa, mely mindig, világ csendőreként, egy nagyhatalom előretolásával uralkodni akar, 1100 éves kultúrával rendelkező nemzet fölött. Nem fogjuk engedni! Irak után, Irántakarják megtámadni, és atombombát akarnak ledobni. Tegnap voltunk az iráni konzulátuson, természetesen titokban tettük, nehogy a rendőri szervek, kordonokkal állják utunkat, hogy ne tudjunk beszélni a nagykövet úrral. A titkár úr elmondta, hogy Irán, már az 1950-es évek végén, még Reza Pahlavi uralkodásának idején, megtette a lépéseket, hogy békés úton, nukleáris kísérletekkel energiát szerezve, egy népjóléti Iránt teremtsen meg. A globalizáció útjában, mindig az a nemzet van, amely alkotó kultúráját, a legmagasabb szintre fejlesztette. Szemet vetettek az Iráni olajra, és az ásványkincsekre, és zsarolni akarják, mint Irakot. De térjünk vissza, szülőföldünkre. A világ legcsodálatosabb fővárosában állunk Petőfi Sándor szobra előtt, és gondoljunk arra, hogy alig négy nap múlva, nemzeti ünnepünkön, mi valóban méltóképpen, őrájuk fogunk emlékezni. Mitől fél a hatalom, hogy a mai napig, rendőrkordon veszi a Parlamentet körbe, és ki akarják tolni az utcákig? –Fujjolás, és fütyülés.-  Március idusának pontjai, hogy kezdődnek?
Cenzúrázatlan nemzeti médiákat! Hát mitől félti a hatalom, a magyar nemzettől, ezeket a médiákat, akik nevükben sem nemzetiek? Hanem nemzetköziek! A magyar nemzet, úgyis birtokba fogja venni, mert a magyar nemzet tulajdonát képezi az összes TV, az összes rádió, és az összes sajtómédia. A Magyarok Istene, a Legfelső Lélek adja, hogy úgy legyen!
ÁMEN!
 
Következik Dévai Nagy Kamilla és társasága, akik egy műsorral készültek tiszteletünkre.
Laban Csaba, ismét itt van közöttünk, és nagyon is csatlakozik Papp Lajos csodálatos mondataihoz, a versnek az a címe, amit ő mondott. Azt mondta, hogy 2006, október 23-a.
Egymástól, teljesen függetlenül, a lelkek tökéletes összecsengéseként, született egy olyan dal, amelyet Laban Csaba írt. Amelynek a címe: 2006. október 23.-a, mert úgy érzem, hogy március, az október után következik. Nagy sikert arattak. Köszönjük!
 
Majd következett Tóth Kálmán, idegenbe szakadt hazánk fia, aki már szeptemberben is meglátogatott bennünket. Tisztelt honfitársak, Kedves Barátaim! Követeljük, a Gyurcsány kormány azonnali és feltétel nélküli lemondását! A magyar nép, egy normális demokráciát akar. Egy normális demokráciában, Gyurcsány Ferenc, már börtönben ülne. Egy lex kommunista MSZP, és egy a neo fasiszta SZDSZ, egy diktatúrát folytat, egy látszatdemokráciában. A magyar nép, igazi demokráciát, és igazi szabadságot akar. A magyar nép, együtt akar élni, mint egy 15.000.000-ós keresztény nemzet, mint egy normális nemzet, mely az ENSZ Alapokmányának 1. feltétele: Minden nemzetnek joga van együtt élni, mint egy nemzet! A magyar nemzet, normális életszínvonalat akar, ma 16 évvel az ún. rendszerváltás után, mert a magyarok 70%-a, szegénységben él. Akinek viszont jó fizetése van, annak 70%-át az adóba kell befizetnie. A magyar államnak, adósságmoratóriumot kell kérnie 10 évre, hogy a 3-4 milliárd dollárt, amit évente nyugati bankoknak fizet, be lehessen fektetni a gazdaságba.  Szerzőként, megjegyzem: ezt az adósságot, az fizesse vissza, aki fölvette, hiszen az ellopott vagyon még az államadósságnál is több.
A Gyurcsány kormány intézkedései, semmit nem fognak hatni, mert a magyar államadósság nő, 60 milliárd dollárról, 70 milliárd dollárra. Ez a magyar szegénység igazi oka. Amerika magyarsága, büszke a Kossuth téri forradalmárokra, a Kossuth téri forradalmárok, beírták nevüket a történelembe, megkezdték az MSZP és az SZDSZ bűnöző kormányának a megbuktatását. Március 15-én jöjjünk ki, minél többen, és békésen viselkedjünk a magyar rendőrökkel, és kérjük a magyar rendőröket is, hogy békésen és törvényesen viselkedjenek ők is, ne engedjék, hogy a pártvezérek, törvénytelen eszközökkel irányítsák, őket, úgy, mint azt a szégyenteljes október 23-án tették. Mi vagyunk azok, akik a szabadságot ki fogjuk vívni, de ezt, a következő generációnak, meg kell tudnia védeni. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ismét itt lehetek New Yorkból, és Amerika magyarságának üdvözletét tolmácsolom. Éljenek a Kossuth tériek! –a tömeg, többször skandálja: Vesszen a kormány, vesszen a kormány!
 
Majd következik Hegedűs Lóránd református lelkész.
Kedves Magyar Testvéreim! Márciusi nap, nagy a te hatalmad! Magyar Március, magyar forradalmat, mégsem hoztál ránk 1.000 évig, írta Ady Endre. Ő tudta, ő ismerte 1848-49-es őseinknek lelkületét. Ennek ellenére, ezeket a szavakat foglalta írásba, mert tudta, ahhoz, hogy a magyar sors megváltozzék, nem elég egy nagy lelkesültség, forradalmi láz, szabadságharcos forradalmi küzdelem, hanem a nép lelkének legmélyéig kell, hogy eljusson a változásnak, a változtatásnak az igazi szándéka, hogy abból majd valóság is legyen. Ma, Magyarországon, egy olyan politikai elit van hatalmon, mely a világtörténelemben, békeidőben mérve a legaljasabb, a legsenkiházibb, a legutolsóbb mindenek között. Ez az aljas, életellenes, magyarellenes, cinikus, kitartott gazember politikai elitet, úgymond. -a tömegből fujjolás és felhördülés- száműzni kell a hatalomból! Vagy ők, vagy Mi, nincs más választási lehetőség! A kérdés az, hogy miképp lehetséges ez! Azt mondják, hogy mi, békétlenséget szítunk! Azt mondják, hogy támadjuk az Alkotmányos rendet! A lázadás szellemét felszítva, fel akarjuk forgatni az országot! Nem az szítja a békétlenséget, nem az hintette el a békétlenség magvát az emberi lelkekben, aki ezt az igazságtalan rendszert működteti, úgy tovább, hogy van képe ünnepelni március idusán? Akkor, amikor nemzeti nagyjaink közös teherviselést követeltek –fujjolás, fütyülés- ez hatalom pedig arcukba vágja a konvergerencia programját, arcunkba vágja azt a reform programot, amely az ő reformkonyháját garantálja. De azon túl is, minden luxuskörülményét, a nép pedig a legalapvetőbb, Alkotmány által garantált lehetőségével sem élhet. Egészségügyi reform? – és szabad orvosválasztás lehetőségét durván keresztül húzva szervezik át az egészségügyet? Kellenek nekik a szanatóriumi ingatlanjaink, kellenek nekik azok a földek, amelyet még ez ideig nem szereztek meg. De amit már, a nagy demokrata harcsabajszú – ismét fujjolás - Kunce, már régen szerette volna szétosztani. Azt a talpalatnyi földet is el akarják venni, amiért a mi őseink évszázadokon keresztül harcoltak. Azt mondják, hogy Alkotmány ellenes mozgalmat szervezünk? Miféle Alkotmányról beszélnek ők, kinek az Alkotmánya ez? A politikai elit, több, mint másfél évtizeden keresztül, képtelen volt Alkotmányozni. Képtelen volt, egy új Alkotmány vízióját is felvetíteni a magyar égre. Miért? Mert tudták jól, hogyha hozzányúlnának ehhez a kérdéshez, megkerülhetetlen lenne a Szentkorona Tan, megkerülhetetlen lenne a magyar ősi jogrend, megkerülhetetlen lenne az a jogi felépítmény, amely csoda, az emberiség történelmében. Ami pedig a törvényesség szellemét és a lázadást érinti, igen, lázadunk! Lázadunk az igazságtalanság ellen, lázadunk az égbekiáltó szociális egyenlőtlenségekkel szemben, lázadunk, hogy maffiaszerű körülmények és állapotok uralkodnak országunkban. Lázadunk az ellen, hogy kéz kezet mos alapon, minden gazember érvényesülhet ebben az országban, és a törvénytisztelő magyarokra vetítik a gyanú árnyékát. Lázadunk az ellen a szemlélet ellen, mely elterjeszti, hogy gyanús az Árpád sávos lobogó. Az nem gyanús nekik, hogy idegen katonák grasszálhatnak az ország területén. –ismét erős fujjolás- Kedves testvéreim! Emberségünk a tét. Magyarságunk természetesen, de mi, magyarként vagyunk emberek. Amikor a magyar, kezébe vette saját sorsát, soha nem bántotta az országában levő idegent! Mi, nem vagyunk sem idegengyűlölők, sem rasszisták, de az igaz, hogy védjük a hazánkat. Hogy elsőbbséget, a magyarnak kívánunk adni, hogy saját hazánkban, otthon szeretnénk magunkat érezni, és nemcsak bennszülöttként az igát hordva. A terhek döntő részét, és utána képünkbe vágják, hogy ez a demokrácia. Pedig a demokrácia, népképviseleti elvet jelent. Hogy a nép, minden döntő kérdésben, egyértelmű álláspontot tud elfoglalni. Ezek az állásfoglalások, ne az után szülessenek, hogy a hatalmon levők szuggerálják ennek jelentését, hanem ez az állásfoglalás, belülről, a magyar lélekből, a magyar érdekért fakadjon. Miféle demokrácia az, ahol a valóságot, szemtől szembe, szemrebbenés nélkül képesek lehazudni? Erre mondja Isten igéje: „jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, a jót, gonosznak”. Végezetül, ne higgyetek azoknak, akik azt mondják: várjunk még, hiszen nem vagyunk eléggé megszervezve, várjunk még, majd amikor szól a nemzeti nagy vezér, és megemeli a zászlót. Akkor kell nekünk elindulni az utolsó nagy csatár! Ne várjunk, mert ezt a nagy csatát, naponként vívjuk a keserves mindennapjainkkal, hiszen a tolvajbanda, már eladta az ország 90%-át. Ők, már ne próbáljanak kioktatni bennünket semmiiből, hiszen az összes erkölcsi alapjukat elveszítették már - Nagyon belelovalta magát a beszédbe, és már kezd berekedni, de a tömeg, hangos éljenzéssel díjazza beszédét – és több alázatot a nép felé, mert ma még ugyan fölül a gálya, alul a víznek árja, de azért a víz az úr! – nagy taps! – Azt mondják, hogy én csak üvöltve tudok beszélni – a tömegből biztatás: így kell Atyám! – de tudok én halkan is, lassan is beszélni, ezért, halkan és lassan mondom, hogy megértsék: a Mindenható Isten uralma, megvalósul a földi életben. Egy ideig, tűr az Isten, de ezerszer jaj a bűnösöknek! Ha megemelem a hangom, nem csak magamért teszem, nem csak gyermekeimért teszem, nem csak a nemzetemért, hanem rabtartóinkért is teszem, akik nem értik, hogy miért nem szereti őket a nép. Miért nem szereti őket? Azért, mert gusztustalan alakok! Azért nem szeretik őket, mert emberségükből vetkőztek ki, azért nem szeretik őket, mert ha levegőt vesznek, már abban is benne van a hazugság! Képesek az égről a csillagot is lehazudni. Kedves Testvéreim: a Budapest Szabadság téri Hazatérés Temploma nevében engedjék meg, hogy szervezőinkkel egyeztetve meghívjam Önöket Március idusán, Csütörtökön reggel 9 órára, a Hazatérés templomában tartandó Istentiszteletünkre. Erre a szolidaritási Istentiszteletre mindenkit várunk, aki hajlandó tanúságot tenni a magyar szabadság mellett, egy olyan gyülekezet mellett, akiket a hatalom, október 23-án, tömegoszlatás címén, amikor az embereket, jogellenesen terelték ki a Kossuth térről, bezárt a templomba, fogva tartotta őket két teljes órán keresztül. Majd, angolosan távoztak, de azóta sem kértek ezért elnézést, hiába tettünk bejelentést az ügyészségen, mindannyiunk nevével és címével. Bezzeg, amikor velem szemben kellett eljárnia, milyen rohamtempóban tudtak intézkedni! Jöjjenek el, hiszen ott lesznek azok a külföldi megfigyelők, akik a mi kérésünkre látogattak el országunkba. A svájci Keresztény Párt főtitkára, a francia Páneurópai Unió elnöke, és más, a magyar üggyel rokonszenvező országok nagykövetei i ott lesznek. Ezek az emberek, velünk együtt kívánnak vonulni, nehogy véletlenül program nélkül maradjanak. Mi, a méltó ünneplést megmutatjuk, és gyülekezetként együtt vonulunk, történelmi zászlóinkkal, nemzeti címerpajzsainkkal a Múzeumkertbe. 11 órára, oda fogunk érni. Ha tetszik valami, megtapsoljuk, de ha nem tetszik, akkor kifütyüljük. Tőlünk, senki ne féltse a demokráciát. Köszönöm, hogy meghallgattak.
 
Majd következik következő felszólalónk Halász József, s Szent Korona szolgája.
Kedves Magyar Testvéreim! Károly barátom által bejelentett nagyobb titulusra nem is tartottam volna igényt, mert ennél nagyobb, számomra, nem is létezik. Rendkívül nagy bajban vagyunk, azért, mert repedezik az a hatalom, amely bennünket, pillanatnyilag iga alatt tart. Ez az iga az, amit nekünk le kell ráznunk, de ugyanakkor látnunk kell, hogy a megsebzett vad a legveszélyesebb. Tehát, most válnak igazán könyörtelenné. Nagyon remélem, hogy március 15-én, nem lesz partner sem a rendőrség, sem a honvédség, a tüntetésünknek a leverésében. 9.-én, 200 izraeli katona érkezett Magyarországra, hivatalosan, fegyvertelen katonaként. Érdekes az a fegyvertelen katona, aki bevetési egyenruhában érkezik, de érdekes az a külföldi ember is, aki rendőrségi kísérettel érkezik a városba. Érdekes, hogy ezeket a magánembereket, Mandúr László, fogadta a Parlamentben. Ez az aktus, egyértelmű provokáció. Három nappal ezelőtt kaptam meg a Legfőbb Ügyészségtől egy nagyon érdekes határozatot. Ebben, az előzőleg beadott vádiratban, hazaárulással, és választási bűncselekménnyel vádoltuk meg ezt kormányt, és az elmúlt 17 év kormányait. A következő választ kaptam: azt írta a Legfőbb Ügyészség, hogy a politikusok, nem hazudnak, hanem politikai nyilatkozatot tesznek, következésképpen nem vonatkozik rájuk, a Büntető Törvénykönyv! Ez nyilatkozat, nem más, mint annak beismerése, hogy a magyar igazságszolgáltatás nem tartja tiszteletben az Emberi Jogok, Egyetemes Nyilatkozatát! Amely azt mondja: mindenki egyenlő a Törvény előtt!  Pedig még az 1949-es Alkotmányban is szerepel, hogy a Törvény előtt, mindenki egyenlő. Ezek szerint, már vannak egyenlőbbek, akik már a Törvény fölött állnak! Ez folytatása annak a diktatúrának, amelyről azt hittük, hogy 1989-ben megszabadultunk. Az a globalizáció, amely már nyugaton is megbukott, az éli itt, most utolsó végnapjait. Mi, Kossuth tériek, azért nem kellünk sem a jobboldalnak, sem a bal oldalnak, mert mi, rendszerváltást akarunk. Eddig, olyan embereket szólaltattak meg, akikre elmondhatják, hogy a csőcselékhez tartozik. Szándékosan nem szólaltatták meg azokat az embereket, akik el tudták volna mondani a rendszerváltás igazi ideológiáját. Nem elegendő azt elmondani, hogy meg kell változtatni ezt a rendszert, mert ez kevés, hanem meg kell határozni azt is, hogy mi lépje a helyére. Ez pedig az a tiszta értékrend, amit a Szent Korona eszméje diktál nekünk. Vissza kell állítani a Történelmi Alkotmányunk jogfolytonosságát, amely a Szent Koronára épül. Innentől kezdve, nekünk ne mondja senki, hogy csőcselék banda vagyunk, nincs programunk, és csak anarchiát kelteni tudunk! Van határozott, egyértelmű programunk, amely az energiák által, a népjólétet pozitívan tudja befolyásolni. Beszél az Óföldeáki gázmezőről, amely most idegen tulajdonban van, és ezért a gázért, ugyanannyit fizettetnek velünk, min az importért. A magyar föld, képes a nép ellátására. A magyar kormány, 12%-os bányajáradékért engedi kitermelni a földgázt, holott az oroszok, akiknek ebből sok van, 80%-os bányajáradékot fizettetnek a külföldi kitermelőkkel. Kiknek az érdekét képviseli ez a magyarnak nevezett kormány? Felolvasok egy fogadalmat a Szent Korona tannal kapcsolatban, és nagyon szeretném, ha magatokévá tennétek. Elmondja a Szent Korona fogadalmat előzetesen, és megkérdezi, hogy aki egyetért e fogadalommal, mondjuk együtt, nevünk elmondásával. A tömeg, ezzel egyetértésben együtt mondta el a fogadalmat. A MAGYAROK ISTENE, ENGEM ÚGY SEGÍTSEN, AHOGY FOGADALMAMAT MEGTARTOM.
 
A következő felszólaló Tolnai Gusztáv, a Rendszerváltó Fórum tagja, és ő is március 15.-éről kíván egy pár szót mondani. Isten hozta Önöket, Isten hozott benneteket. – a tömegből a válasz: Isten hozta. – A Jóisten, mint mindig, ma is velünk van. Elmondja, hogy ezt a Március 15.-ei ünneplést, az ő javaslatára tettük a mai napra, azért, hogy a 15.-ei ünnepléseket ne keresztezzük. A korábbi ünnepekről beszél, hogy hogyan alakult ki a március 15.-ei forradalom és szabadságharc, mik voltak annak előzménye, körülményei. Találunk-e párhuzamot 1848-49, 1956, majd 1989-90, és 2006-2007 között? A történelem, ismétli önmagát, mert a forradalmak, hasonló körülmények között alakultak ki. 1835-ben, amikor I. Ferenc császár meghalt, és fia, V. Ferdinánd került a trónra, már tudott volt, hogy beteg, akaratgyenge, kormányzásra képtelen ember volt. Minő véletlen, nem akarok párhuzamot vonni. Abban az időben, Kossuthék, Széchenyi, Deák, reformokat követeltek. Ezek a reformok, még nem voltak olyan radikálisak, nem a birodalomból való kiugrást szolgálták. 1847-ben, az ellenzéki oldal, megalapította az Ellenzéki Pártot, a kormányon lévők, pedig a Konzervatív Pártot. Ez két párt volt Közép-Európában, történelmileg az első két párt. A Parlamentben, nagyjából, egyensúlyban voltak. Az Ellenzéki Párt, egy ellenzéki nyilatkozatot tett, amelyben, kijelentették, hogy a kormányzatot, nem tekintik alkotmányosnak! Szükségesnek tartják, a Parlamentális kormány kialakítását, valamint a parlamentális viszonyok kialakítását. MIT ÓHAJTUNK MI MA? Felelős kormány megalakítását, nemzeti kormány megalakítását. Sorolhatnám azt a 12 pontot, amit az elején, Tatár József barátom már fölsorolt. Zárójelben megjegyzem: a múlt Szombatom Visegrádon megalapítottuk a Nemzeti Koalíciót, akkor megfogalmazódott 13 pont, nem 12. 1847. november 12-én, ez az akaratgyenge V. Ferdinánd, összehívta az utolsó, Magyar Rendi Országgyűlést. Ezen az Országgyűlésen, (tudni kell, hogy ebben az évben halt meg József nádor, főherceg, aki Magyarország nádora volt, aki Habsburg főherceg létére, nagyon sokat tett Magyarországért. Amatőr kertész volt, és ő alapította meg Alcsúton azt az Arborétumot, amit saját kezével telepített. Fia, István lett a nádor, így ő volt Magyarország utolsó nádora) a két párt, nagyjából, azonos erőt képviselt. Ekkor a kormány (mily érdekes) taktikát váltott, és reformokat hirdetett meg. Ezekkel a reformokkal akarta a radikálisokat elszigetelni, és a mérsékeltebb szárnyat, a maga oldalára akarta állítani. Múltak a hónapok, üres viták, szócséplés, és semmi nem történt a Parlamentben. Mígnem, jöttek az európai forradalmak hírei. Először, 1848 januárjában Itáliában, majd februárban Párizsban, majd március13-án  Bécsben, amit megelőzöttKossuth Lajos, március 3-án Pozsonyban, az utolsó Rendi Országgyűlésen elmondott beszéde. Ennek a hatására tört ki Bécsben március 13-án a forradalom, közben, Pesten, március 11-én Irinyi József megfogalmazta a 12 pontot, amely vezetett a március 15.-ei magyar forradalom kitöréséhez. Március 15-én Petőfiék elszavalták a Nemzeti Dalt, és győzött a magyar forradalom, amely vérmentes volt. Hogy is volt ez 1989-90-ben? Vérmentes, és hova vezetett? 2006-2007, újabb forradalom! Sajnos, a forradalmak, ha véresek, ha vértelenek, elbuknak! Mi, írjunk történelmet, és ne hagyjuk, hogy ez a mi mostani forradalmunk elbukjon! Párhuzamot próbáltam vonni e forradalmak között, és ez első háromnál, idegen elnyomó hatalmak nem lehetett győzni, de ma, nehogy azt higgyük, hogy nem az idegen elnyomó hatalom ellen kell küzdenünk? Ez a hatalom, a nemzetközi nagytőke céljait szolgálja! Ez ellen kell újra harcolnunk, de ne adjuk föl! Fogjuk meg egymás kezét, nemre, színre, politikai nézetre való tekintet nélkül, hiszen, csak közös erővel tudunk győzni fölöttük. Beszéljünk a közömbösökkel is, hiszen mindannyiunk sorsa közös. Isten áldjon benneteket!
 
Megadom a szót, a Forradalmi Nemzeti Bizottmányból érkezett Dobrovics Józsefnek.
Szép jó napot kívánok mindenkinek ezen a gyönyörű napon! Azokért az emberekért szól, akiket a hatalom felelősségre vont, vagy fog a szeptember óta folyó forradalmi tevékenységük miatt. Amnesztiát követelünk nekik, ne hagyjuk őket magukra. Indulnak a tárgyalások, nézzünk körül a bíróságokon, legyünk ott a tárgyalásaikon, erősítsük őket. Ha semmi másért, de ezért érdemes kitartani, őket kiszabadítani. A másik, a Gyurcsány jelenség. Olyan emberek irányítanak tömegeket, akik mögött, nincs is tömeg! Pár tízezres támogatottság helyett, tömegekről beszélnek, pedig nem igaz, mert az MSZP-nek, 30.000 tagja van, a Fidesznek 50.000 tagja van. Ez a többség? Ezek, 10.000.000 ember nevében beszélnek? Nevetséges! Beszélhetnénk mi is a tízmillió ember nevében, hiszen rengetegen vannak, akiket nem ér el a média, nem tudják közvetíteni a gondolataikat, értük vagyunk itt! Értük is kitartunk. Azért a 3. 000.000 teljesen lecsúszott emberért, aki nem jut sajtó közelében, nem jut TV közelében, hiszen már nincs nekik. Azt sem tudják, hogy ki az a FURCSÁN NYERENC, azt sem tudják, hogy ki az a Kóka, de a fejük fölött ők döntenek. Fölhasználják politikai és gazdasági befolyásukat, ez által gazdagodnak, minket semmibe vesznek. Azért itt vagyunk, és tesszük a dolgunkat. Arra kérlek benneteket, megtanultátok, hogy milyen magyarnak lenni, van gerincetek, kiálltok magatokért, nem szégyellitek az arcotokat, ne felejtsétek el, emelt fővel járjatok az emberek között, hiszen, ti már fölébredtetek. Nézzetek nyugodtan az emberek szemébe, hogy van még magyar akinek van gerince, és kiáll az érdekeiért, kiáll az elveiért, kiáll a magyarságáért! Köszönöm szépen.
 
Következik Benedek Zoltán, aki az Új Magyar Vérszövetség egyik alapító tagja.
Nagy- nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Kőműves Géza barátommal, és Rozgics Máriával hármasban irányítjuk ezt a szervezetet egyetlen alap főcéllal: rendszerváltás gyökerestől, teljes egészében! Hagy mondjam el Kőműves Géza levelét pár sorban:
Pár sorban, aki ugyanilyen rendezvényen vesz részt Sopronban, ahol képviselteti magát, az iráni bécsi nagykövetség képviselője. Pár, rövid gyors mondatot mondok: emberek kérdezték, hogy a zászlónk, mit jelent? Ez a zászló és annak a logója, a régi magyar szkíta logó, ami párosul az Árpádsávos címerrel. Nehogy valaki félreértse: ez az ősi szkíta címer, Atilla nagykirályunk óta. Mert ha valaki nem tudná, ő rokonunk, illetve mi vagyunk az ő leszármazottjai. Kedves Barátaim! – Itt, arról a 200 zsidó katonáról beszél, akikről, az előtte felszólalók is beszéltek. - Itt arról van szó, hogy a nemzetközi hitványság, ha kell, bele akar taposni bennünket a saját anyaföldünkbe. Dehogy akarnak ezek zsinagógát, meg zsidó érdekeket védeni, ezek, egészen biztos, hogy utcai harcra kiképzett, és abban edzett mocskos és gátlástalan háborús bűnös zsidó katonák, és azok tanácsadói. Valószínűleg, ők is itt voltak már október 23-án is. Nem engedjük, hogy hazajöjjenek, mert lassan már haza járnak, legalábbis, ők ezt hiszik! Értsétek meg, hogy itt nem arról van szó, hogy a kormányt féltik, hogy az ragaszkodna a végtelenségig a szerephez, hanem a rendszert féltik, mindannyian! De ez a kormány, ha akarna sem mondhatna le, őmiattuk. Ebben az aljasságukban, a Fidesz is cinkos. Hiszen csupán szerepet játszik, méghozzá aljas szerepet. Ezek a patkányok is azt szajkózzák, hogy 23.-án, huligánok támadtak. Tudjátok meg, melyik az a huligán közülünk, most is? Főleg egyenruhában, most is, hiszen most csökkentették annak a főhadnagynak a büntetését, aki a TV ostromkor a rendőrök parancsnoka volt, mert századosi rangban szolgál tovább, a Dunántúlon, Pécsen. Hoppá! Főhadnagyként provokált, századosként büntetlen. Nem lefele, hanem fölfele büntették, régi szokás szerint. Minden atrocitás úgy kezdődik: tüzeljünk rájuk, majd lesz valahogy! Pedig, nyitásnak, hogy kezdődött az esemény 23.-án? Egy 75 éves embert lőttek gyomorba gázgránáttal, 30 méterről. A visszavonuló tömeg, kb. egy kilométeren keresztül, semmivel nem támadt a rendőrökre! De ma már az interneten láthatók a képek, hogy parancsnokok csaptak fejbe rendőröket, pezsgősüveggel és kővel, hogy azt bizonyítsák, hogy a tüntetők dobták meg őket. Nagykanizsáról, 14 rendőr nem jött föl Budapestre, mert inkább összetörték saját csontjaikat, csak ne kelljen följönniük. Higgyétek el, hogy van közöttük is becsületes, aki embernek nevezhető. Ha kezet fogunk egy rendőrrel, nyugodtan megmondhatjuk neki, hogy ha jó helyre állnak, maradhatnak, ha rossz helyre állnak, ugyanolyan hazaárulók lesznek, mint a jelenlegi kormány, és a hozzájuk tartozó csatlósok. Aki ezekkel és a pereputtyukkal szóba áll, nyugodtan mondhatja magáról is, hogy hazaáruló! Sürgősen vegyük föl a kapcsolatot minden olyan ország képviselőjével, akiket barátunknak tekinthetünk. Ez volt Kőműves Géza levelének a tartalma. Engedjetek meg 4-5 olyan mondatot, ami szűkebb városomhoz, Nagykanizsához kötődik: Nagykanizsa kórháza, súlyponti kórház lett, és ez jó hír, mert úgy volt, hogy nem marad meg. Rossz hír viszont az, hogy a környéken, másik öt kórházat bezártak. Eddig, 95.000 embert látott el a kórház, de most 195.000 embert kell ellátnia, 30%-al kisebb személyzet és ágyszámmal. Fonyódtól a határig, nincs kórház, aki balesetest lásson el a hetesen. Nagykanizsának kell ellátnia 8 darab intenzív ággyal, és 12 sebészeti ággyal, összesen 200.000 embert. Ebben a tragikomédia az, hogy a parlamentben közölte az MSZP parlamenti képviselője, hogy most szívják meg a kanizsaiak, hogy nem őt választották polgármesternek. Az egészségügyi államtitkárasszony pedig azért bünteti a várost, mert a vejei azért munkanélküliek, mert az MSZP-n belül, nem választották meg őket semmilyen pozícióra sem. Ezért, ők ketten, büntetik Nagykanizsát. Ez a demokrácia, jogállamiság liberális módja. Dögöljön a magyar, minél előbb, annál egyszerűbb nekik. Ez a zsidó bolsevizmus, és aki innentől kezdve azt mondja, hogy antiszemita vagyok: igen, azzá tettek!
És én, föl is vállalom! Nyíltan merem mondani mindenkinek, és mindenki előtt! Ismerik a bogár-rovar összefüggést. Én azt mondom, hogy minden cionista zsidó, de vannak páran, akik ugyan zsidók, de nem cionisták! De a cionisták, nem kellenek ebbe az országba, se ma, se holnap, de holnapután sem! Mert őmiattuk van minden problémánk! És ők, már 1910 óta, erre az országra fenik a fogukat. Visegrádon, úgy döntöttünk páran, pár szervezet, de a többiek csatlakozására is várunk, hogy teljes rendszerváltásban gondolkodunk. Egy hallgató meg is erősíti: abba bizony! Ennek szellemében, létrehoztunk egy nemzeti akaratot, és érdekes módon, ez két óra alatt elkészült, és nem kellett két évet rá várni. Nekem adatott meg most az a tisztség, hogy ezt fölolvassam nektek! Nagy tisztelettel kérek mindenkit, hogy figyeljen és jegyezze, mert ez a jövőnk!
                                             NEMZETI AKARAT!
1.        Szabad Magyarországnak, jogfolytonos történelmi Alkotmányt!
2.        Egységes, és egészséges magyar nemzetet! A Szent Korona minden tagja azonos jogokkal rendelkezzék. Az elrabolt területen élő magyaroknak, azonnali magyar állampolgárság, valamint a trianoni nemzetgyilkosság kivizsgálásának, jóvátételének azonnali kezdeményezése nemzetközi bíróságnál.
3.        A magyar föld és természeti kincsei az egyetemes magyarságé! Hatékony vidékfejlesztést, nem Metróépítést!
4.        Valódi rendszerváltást! A közélet szereplőinek teljes átvilágítását, és a bűnösök felelősségre vonását a teljes vagyonelkobzásig bezárva! Az 1989-es rendszerváltás utáni időszakra vonatkozóan is
5.        A privatizáció felülvizsgálata! A jogtalanul szerzett közvagyon azonnali visszavétele! Ezen belül, az EU tagság azonnali felfüggesztése, az Alkotmányozó Nemzetgyűlés döntéséig! Nemzeti pénzintézet létrehozása! Az államadósság törlesztésének azonnali felfüggesztése!
6.        Nemzet- és honvédelmet! A NATÓ tagság felfüggesztése, az Alkotmányozó Nemzetgyűlés döntéséig! Valódi sorkötelezettséget, hogy megvédhessük saját hazánkat! A nemzetnek elkötelezett rendőrséget, titkosszolgálatokat, és a fegyvereiket otthontartó, csak az Alkotmánynak teljesen alárendelt Nemzetőrséget! Hogy még egyszer ne fordulhasson elő, hogy a hatalom egy rendőrnek titulált kékruhát felhasználhasson, alkotmányellenesen, bármire!
7.        A nemzet szolgálatába állított hiteles tömegtájékoztatást! A kereskedelmi adók korlátozása. Az erkölcsromboló műsorok és reklámok szigorú törvényi tiltása!
8.        Pártok nélküli kétkamarás Országgyűlést! Listás választások eltörlése és esélyegyenlőség a korteskedésben!
9.        Családközpontú, nemzetgyarapító társadalompolitikát! Egyéni és közösségi jogok biztosítását! Családra, társadalomra veszélyes közösséget azonnali kitiltása!
10.     Igazságos adórendszert! Családi alapú adózást! Esélyegyenlőséget a magyaroknak!
11.     Általános nemzeti egészségbiztosítást! Méltányos nyugdíjrendszert! Az érdemtelenül szerzett kiemelt rendszerű nyugdíjak folyósításának azonnali megszüntetését!
12.     Nemzeti szellemű tanügyet és ingyenes oktatást!
13.     A politikai foglyok azonnali szabadonbocsájtását!
Hogy mindezt véghezvisszük, Isten minket úgy segéljen!
 
Következik, Siklósi András aki költőként először két versét szavalja el. Az első, a forradalomhoz, március 15-éhez kapcsolódik. Címe: Márciusi tűz.
A másik versét, néhány éve írta, elég kegyetlen tél volt akkor, szerencsére, most szép az idő, bár a lelkekben, most is tél van, így nagyon is aktuális ez a vers. Címe: Bőjti fohász.
Versei elmondása után, gyújtó beszédével nagy tetszést aratott a hallgatóságától. Harcoljunk most, mert ha nem tesszük, unokáinknak már nem lesz miért harcolnia, mert Magyarország sorsa, és a magyar nemzet sorsa, most dől el napjainkban. Aki most gyáva, és megfut, az nem méltó a magyar névre! Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!
 
Következik Sámsomdi Kiss Károly, a FNB társelnöke, a forradalmi láng őrzője. Tisztelt Magyarok! Szeptember 17-én elkezdtük a Kossuth téren az erkölcsi forradalmunkat, és 37 napig ott voltunk, mire a hatalom, onnan bennünket kitett. Nem tágítottunk utána sem, mert minden nap tüntettünk, és az óta is tüntetünk, úgy a Batthyány örökmécsesnél, és a kordon előtt is, és egyetlen napot sem hagytunk ki. Ezt azért szeretném mondani, mert a kitartás fog bennünket győzelemre vinni. Lassan fél éve annak, hogy kitartunk erkölcsi forradalmunk mellett, és mindenkit arra kérek ez után is, hogy türelemmel legyen, mert ügyünket, nem adhatjuk föl sohasem. Ezután sem fogunk csüggedni, és ki fogjuk harcolni igazunkat, és győzni fog a forradalmunk! Örülök neki, hogy az előttem felszólaló társaim, Petőfi Sándor szobra előtt, olyan szavakat tudtak mondani, amit úgy érzem, hogy a magyarság igazát tükrözte. Meg szeretném neki üzenni, hogy március 15-én délelőtt, ne nagyon hallgassa, ami itt fog történni. Ezt nem azért mondom, mert Demszki Gábor fog idejönni – e név hallatán, a tömeg erős fujjolásba kezdett – teljesen elferdítette a magyar nép forradalmi helyszínét, teljesen elferdítették október 23.-a 50. évfordulóját, el akarják venni a magyar szentségeinket, a tereinket, az ünnepséghez való jogunkat. Egyet el tudtunk érni, hogy ez a gyurcsány ferenc, már nem mer a magyar nép elé állni. Szégyen, hogy itt tartunk, de sehova nem mer menni, és zárt ajtók között fog beszédet mondani. Elértünk ezzel már valami fél év alatt? Igen, elértünk! A hatalom, látja, hogy a kitartás, mindenképpen felénk hajtja az igazság szekerét.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
 
A következő felszólaló Rajkai Zsolt, aki az Egyesült Királyság, Szent György Lovagrendjének a birtokosa, és a FNB főtitkára. Tisztelettel és szeretettel köszöntelek Kedves Mindannyiótokat! Elnézést, a tegeződő hangvételért, de nagyon sok ismerőst látok, és mi, a Kossuth téren, mindig így beszéltünk egymással, mint testi, szellemi jó barátok. Akik pedig most látnak és hallanak először, azoknak mindössze annyit szeretnék mondani, hogy a Szent György Lovagrend, az egy katonai lovagrend. Mi, harcosok voltunk, de a mi névadónk, Szent György, egyetlen olyan nem magyar szent, akinek az arcmása, a Szent Koronán rajta van. Amelyet Szent István királyunk, Mária kegyelmébe ajánlott. Ezért választottam, és fogadtam el azt a meghívást, amely ehhez a lovagrendhez hívott. Kedves Barátaim! Azonkívül, hogy e lovagrendet is képviselem, tagja vagyok a Forradalmi Nemzeti Bizottmánynak, és ebben a minőségemben, múlt héten, szerdán, négy társammal együtt, Petíciót adtunk át, a Köztársaság Elnökének. A Petícióban megfogalmaztuk az ő felelősségét azért, hogyha itt, Magyarországon bármi történik március 15.-én, azért a kormány, az állam vezetése lesznek a felelősek! Mert mi, nem akarunk sem harcolni, de nem akarunk polgárháborút sem, nem akarunk több vérontást! Hanem békés, erkölcsi forradalmunk győzelmét akarjuk, hogy ez a kormány, örökre tűnjön el a történelem süllyesztőjében! Pártjával, társaságával, és mindennel együtt. Ehhez kapcsolódóan, szeretnék említeni egy történetet. Az elmúlt héten, Gonda Lászó, a böszmehangú Verebes kérdésére, a reggeli műsorban válaszolt, de az én válaszom, más! A kérdés, az volt: Annyi történelmi zászlónk van, és valóban van (van a Székelyföldnek zászlója, van a farkas Árpádsávos zászló), És miért pont az Árpádsávos zászló az, amelyet ez a mostani mozgalom, nem merte kimondani, hogy forradalom, jelképéül választott? Nekem van egy elképzelésem, hogy ösztönösen választottuk ki ezt a zászlót! Mert kié volt ez a zászló? A honfoglaló Árpád vezéré! És most, kedves barátaim, egy új, honfoglalásra készülünk. Vissza kell foglalni a hazánkat az elnyomóktól, azoktól a magyarnak nevezett idegektől, amelyek ránk telepedtek, és elfoglalták az országunkat. Tehát, ez a Honfoglalás zászlója, az, amely a 2006-os forradalom zászlója volt, illetve lett! Nagyon szeretném, ha ezt, tudomásul vennék, és elfogadnák. A Petícióban, kértük a Köztársasági Elnököt, melynek méltósága, kétségbe vonható az által, hogy március 15-én, távol marad az ország legnagyobb ünnepétől. Mi azért megkértük arra, hogy hívjon össze egy olyan Nemzeti Bizottmányt, Nemzet Megmentés Tanácsát, vagy bármilyen együttest, amely a jelenlegi forradalom vezetőit, az ország más vezetőit egybe híva, békés megoldást tudjunk esetleg kicsikarni. A követeléseink között, első helyen szerepelne, a miniszterelnök, és a kormány felmentése. A Parlament, feloszlatása. Új választások kiírása. Új választási törvényeket kiíratni. De ehhez, egy Nemzeti Kerekasztal kell, amely megoldja majd ezeket a problémákat, és új vezérekre van szükség ebben az országban, hogy tisztalelkű emberek lehessenek ennek az országnak a vezetői. Szeretném, ha képességem lenne szellemidézésre, és idézném, és idézhetném Petőfi Sándor, és a Márciusi Ifjak szellemét! Ők kellenének ide! A vörössipkás honvédek, vagy az ezerkilencszázötvenhatos pesti srácok?
Igen, ők kellenének, mert ők, egyetlen nap alatt megdöntenék ezt bűnös, átkos rendszert. Meggyőződésem, hogy nem hiábavaló az, ami itt történik. Több, mint öt hónapja tartunk ki, és még tovább is. Kitartunk mindaddig, amíg nem visszük győzelemre a nemzetünk ügyét, mert ez, nem egy forradalmi ügy, ez a nemzet ügye, melyet győzelemre kell vinni. Van egy kérésem és kérdésem, azt hiszem, hogy Zámbó Károly atya következik utánam. Tudjátok, ő volt az, aki a Kossuth téren, több, mint 2.000 ember előtt celebrált Karácsonyestélyén éjféli misét, ami nagy bátorság volt a részéről. Őt fogom kérni valamire, és arra, hogy áldja meg ezt a teret, és mentesítse bűneitől, mert annyi hazugság, annyi átkos, kétszínű álságos történet és idézet hangzott el, amely sohasem volt magyar. Talán ezzel az áldással, mentesíteni tudja ezt a szentséges helyet, Petőfi Sándor szobrával, amely bűnöket itt, elkövettek. A Kossuth téren is, a Batthyány örökmécsesnél is mindig egy gondolattal, egy idézettel fejeztem be beszédemet, amely Catótól, a római szenátortól ered: Cató, ősi ellenséggel, a rómaiaknak Karthágó ellen szólva, minden beszédét, bármiről legyen szó, azzal fejezte be: nekem az a véleményem, hogy Karthágót, el kell pusztítani! Én is ezt mondom, mert nekünk Karthágó ez a rendszer, amelyet el kell pusztítani. Eljött, a III. pun háború ideje, amelyben Róma győzött, és sóval hintette föl Karthágó helyét. Nekünk is ezt kell tenni, sóval hinteni fel a bolsevizmus helyét, hogy még fű se nőjön azon a helyen, ahol ez egyszer uralomra jutott. Isten áldja Magyarországot, köszönöm, hogy meghallgattatok!
 
Következik Zámbó Károly katolikus pap, akit én forradalmunk leendő Kapisztrán Jánosaként szeretnék remélni. Drága Magyar Barátaim! Itt a Tavasz, és megkezdjük a tavaszi nagytakarítást! Ez szél, ez a szellő, már a Tavasz lehelete. Igaz, a Mindenható Isten kegyelméből, nagyon enyhe telünk volt, hiszen még az éjféli misén is a madarak csiviteltek. Bizony, azok, akik a szállodákban laktak, a + 20 fokban is féltek a félelemtől, de mi nem féltünk, és most sem félünk, hanem kiállunk határozottan, békésen, de keményen. Azért kell kiállnunk, mert ügyünk, győzelemre fog jutni. Nézzék meg ezt a templomot! Tudják, hogy e templomnak mi a titulusa? Nagyboldogasszony, a magyarságnak ez a templom, az egyik legősibb szentélye! Nagyon örülök, hogy most e templomnak a közelségében beszélhetek, hiszen először ebben a templomban vettem magamhoz az Oltári Szentséget. Bocsánat, nem szoktam személyes vonatkozású dolgokat elmondani! Ehhez a templomhoz kapcsolódik egy jeles évforduló, ezt önök közül talán nem sokan tudják. 1956 október 22-én a forradalom előestéjén, ebben a templomban bemutattak egy oratóriumot. Több szempontból is kollégának volt a műve, Tamás Alajos a zeneszerző, aki Ferences szerzetes pap volt és zeneszerző. Ő írt egy oratóriumot, Kapisztrán Szent János tiszteletére, és ezt, ebben a templomban mutatták be, a Nándorfehérvári győzelem évfordulóján, 1956. október 22.-én. Másnap, kitört a forradalom. Van ennek az oratóriumnak egy nagyon szép része, amely így hangzik: megállj, te kisded nyáj, árva had, van néked vezéred, Krisztus az! Drága Magyar Barátaim, nekünk is ezt kell figyelembe venni! Ne akarjunk mi vezért! Olyat, aki megtagad minket. Nekünk, legyen a vezérünk: KRISZTUS, mert akkor fogunk győzni, mert Nándorfehérvárnál is azért győztek, mert Krisztus volt a vezérük, nem Kapisztráni Szent János, hiszen ő, csak a szolgája volt Krisztusnak. Most is, a vezérnek, mindig Krisztusnak kell lenni!
A beszéd közben, megérkezett a Gyurcsány futam résztvevőiből három autó, Dér Viktor vezetésével, így az atya is befejezte a beszédét.
Majd Hamikus Zsuzsanna énekelt nekünk.
 
Végezetül, vitéz Gálfalvi Gallik Béla, szintén üdvözölte a Gyurcsány futam résztvevőit, és ismertette a március 15.-ei programokat, a jelenlévőkkel. E napon, 9 órára ajánlotta meghallgatásra a Hazatérés Templomában tartandó istentiszteletet, majd annak befejezése után együttvonulást ajánlott a Nemzeti Múzeumhoz, hogy méltó módon emlékezzünk az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc hőseire. Majd onnan, a budai szánkódombon lévő 56-os emlékműnél tartandó megemlékezést ajánlotta, majd este, befejezésként, a Regnum Mariamnál tartandó összejövetelt ajánlotta.
A megemlékezés, rendbontás nélkül zajlott le, a közelben levő rendőri erők biztosításával.
 A meghívottak, 20 órakor összejöttek, és megtartották a Nemzeti Koordinációs Testület alakuló értekezletét, majd a határozat betartására, mindannyian esküt tettek.
Aki esküjét megszegi, lakoljon akár a legsúlyosabb büntetéssel is!
Remélem, hogy nem lesznek közöttünk árulók!
 
Éljen a magyar szabadság, éljen a nép, és a szabad Magyarország!
Budapest, 2007.03. 14-én.                                                                      Bencze Pali.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.