Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2014.10.27

A MEGVÁLASZOLATLAN KÉRDÉSEK FOLYTATÓDNAK, DE TALÁN BE IS FEJEZŐDTEK

2014. 09. 28.

Tájékoztató a további kapcsolattartásról!

 

Több mint másfél évi kemény munka meghozta a gyümölcsét.

Ezek a búcsú szavai!

Amit vállaltam, teljesítettem!

 

Nekem volt megtiszteltetés, hogy szerény képességeimmel segíthettem és ez által egyenes pályára állíthattuk a Magyar Nemzetőrséget!

 

Most már csak rajtatok múlik, hogy átlépjetek a múlt sötét árnyain, hátra hagyva a nemkívánatos egyéneket, gáncsoskodókat és a megtisztított fényes tiszta úton emelt fővel vigyétek a Magyar Nemzetőrség dicső zászlaját.

 

Ahogy mondani szokás „A Mór megtette kötelességét, a Mór mehet”!

 

Köszönöm, hogy együtt menetelhettünk és együtt tapostuk tisztára ezt a rögös utat a Magyar Nemzetőrség számára.

 

Azok, akik úgy gondolják, hogy a jövőben is kapcsolatba kívánnak velem/velünk maradni, azok írjanak nekem/nekünk. Azok, akik nem, azokat törölni fogom/fogjuk címlistánkról megköszönve eddigi együttműködésüket.

 

Bajtársi üdvözlettel

 

Szépvölgyi Géza MIDC

 

Kérdezem, hogy kinek a megbízását teljesítette? Azt hiszem, hogy ezzel a kérdéssel tovább nem is érdemes foglalkozni, hiszen a vélemények nem kerültek közelebb egymáshoz. Szépvölgyi Géza ismeri a maga célját és nem arra törekszik, hogy azokra a kérdésekre válaszoljon, amit én kértem tőle. Így, záró felvonásként én is megírtam a utolsó válaszomat:

 

Bajtársak, érintettek, egyre megy, mert csak hallgatás van, mintha senkit nem érdekelne semmi, Géza meg búcsúzik, mert elvégezte, amit vállalt. Ez már világosabb.

„Meg kell jegyeznem, hogy jó szituáltnak egyáltalán nem mondható leveled stílusa, de megígértem, hogy válaszolok, és ezzel elégedj meg!”

Tanár bácsi válaszol a nebulónak, hogy jól vésd az eszedbe és ezzel elégedj meg, mert többet, jobbat, igazabbat úgyse kapsz!

Persze, azért köszönöm a kioktató választ és már nem is kérdezek tőle, csupán hangosan gondolkozok és gondolataimat közlöm azok felé, akiket érdekel.

Hogy mélyponton van az 1956 Magyar Nemzetőrség morális szintje, talán mégsem kellene egy személyben Dömötör Zoltánra fogni, még akkor sem, ha sorozatosan hibás döntéseket hozott is, mert ott volt körülötte sok dörgölődző ember, köztük volt Szépvölgyi Géza is. Mert hát miért lett titkár?

Mert ő is valaki akart lenni, Zoli meg most sem válogatta meg, hogy kit vesz maga mellé, hanem azt gondolhatta, hogy ettől is erősebb lesz.

Azt persze nem tudom, hogyan lett Géza titkár, de ez most nem is érdekes. Az viszont inkább, hogy miért is lépett közénk Németh Tamás javaslatára? Nem tudom, hogy mi volt az eredeti célja, de a csillagok őt is vonzották, mint mindannyiónkat, mert értékesebbnek hittük magunkat is tőle.

Géza, az én sérelmeimről beszél, a magáéról pedig ír.

Kértem, hogy írjon az okról és a célról, de erre nem válaszolt.

Írja, hogy „több mint nyolc hónapos előkészítő munka után, jól szituáltan és jogkövető módon végre összehívásra került – hosszú évek után – az 1956 Magyar MN hivatalos Közgyűlése”. Persze, azért ez így, szó szerint, nem igaz.

Hangosan kérdezem: Hogyan kell egy Közgyűlést összehívni jogkövetően?

Elsősorban az elnök hívhatja össze, kellő időben értesítve a tagságot, a napirendi pontok megjelölésével.

Volt ilyen irat?

Ha már 2013. 09. 21-én összejöttek valahol, akkor az ott készített jegyzőkönyvek hol vannak?

A Közgyűlés által jóváhagyott jegyzőkönyvvezető, a levezető elnök személye és a két hitelesítő tanúnak a megszavazása és hozzá a jelenlevők saját kezűleg aláírt névsora.

Hol van ez a jegyzőkönyv, amit a Szépvölgyi Gézának kellett volna vezetnie? Nem láttam ilyet, azt mondják, hogy ilyen nem is volt. Volt, van, ki látta?

Szívesen venném, ha Szépvölgyi Géza ilyet föl tudna mutatni. Mondjuk egy másolatot.

Azt írja, hogy a tagság egyöntetű döntése alapján, jogutód nélkül megszűnt az 1956 Magyar Nemzetőrség. Azért legalább páran voltak, akik ellene szavaztak. Megszűnt? Szerintem nem szűnt meg és ez biztos!.

De mi volt az ok? Nem állítom, csak következtetek.

Dr. Juhász György, indított az egyesület ellen egy becsületsértési pert és anyagi kártérítést is kért. Mindez azért következhetett be, mert, az elnök ebben az esetben sem volt körültekintő. Ez a per, veszíthető volt, de miből fizessünk? Valakik kitalálták, hogy meg kell szüntetni az egyesületet jogutód nélkül és pervesztés estén, nem lehet behajtani a követelést. Így volt? A gondolatot tett követte, és az elnök emelte fel elsőként a kezét a jogutód nélküli megszüntetéshez. Ugyanakkor valakik azt is kitalálták, hogy akkor ugyanezekkel az emberekkel, meg kell alapítani a Magyar Nemzetőrséget. Megkérdezem, hogy hányadikat?

Hiába szavaztak amennyien szavaztak, nem sikerült a terv, mert nem volt szabályos az összehívás és az elnök nem írt alá semmit. Így volt? Ha nem így volt, hol van a Közgyűlés jegyzőkönyve? Ez azért nem menti az elnököt sem az erkölcsi felelősség alól, hiszen a megszüntető kézfelemelésével megszegte a Nemzetőr Esküt is. Mert az eskü, számára is annyit jelent, mint a Parlamentben. Semmit! Ez már nem 1956, hiába beszél bárki, akármit, hogy kegyelmet nem kérünk, de nem is adunk!. Nálam, a kimondott szónak még mindig súlya van, mert én az 1956 Magyar Nemzetőrségre tettem esküt és bármilyen megaláztatásban volt részem a főpk. által, maradok, pedig mások is hívnak, hogy menjek hozzájuk, mert tudom, hogy a felvetett kérdésekben igazam van, így megvívom a harcom az igazamért. Nem vagyok vele rosszindulatú, nem haragszom rá, de már alkalmatlan a posztra. Megvárom, amíg ő is kihull, mert képtelen az általa létrehozott szemétdombról önként lelépni.

Ugyanakkor, akik a megszűnés mellett emelték fel a kezüket, szintén elárulták a nemzetőr Esküjüket. Ma már ennyit ér az eskü számukra is? Az elnök, ezzel a kézfelemeléssel, erkölcsileg alkalmatlanná vált a főparancsnoki pozíció további betöltésére még akkor is, ha jogilag nem szűnt meg az egyesület. Rajtam kívül, ki mondta ezt meg neki?

Mi volt a cél? Ezt sem állítom, csak következtetek.

Sokan nem szeretik Dömötör Zoltánt, ki ezért, ki azért. Tény, hogy mint egy király, osztogatja a rendfokozatokat és a beosztásokat és ez sok testületi embert jogosan irritál. Irritál olyan embereket, akik ezért sokat tettek, tanultak és a tábornoki rendfokozatukat, mégiscsak a Köztársasági Elnök hagyta jóvá. Ráadásul nem érdem szerint osztogat és sokan valóban méltatlanok a tábornoki és egyéb rendfokozatra, de ezzel az is méltatlanná vált, aki így osztogat.

Ha megszűnt volna az 1956 Magyar Nemzetőrség, ezzel együtt Dömötör Zoltán tevékenysége is befejeződött volna. De nem szűnt meg és nem fejeződött be.

Itt jegyezném meg, hogy az elnökség is felelős a jelenlegi helyzetért, mert nem kötelezik az elnököt a törvényes működési szabályok betartására. Mitől is kellene félniük? Jobb ez így?

Szépvölgyi Géza is érdekes dolgokat állít:

Vádaskodik az 1956 Magyar Nemzetőrség vezetői ellen úgy, hogy tudomásom szerint, nem is tagja a szervezetnek, ugyanakkor azt állítja, hogy nem a sérelmeiről beszél. Úgy tudom, hogy írásba adta kilépési szándékát az elnökség felé. Persze, lehet cáfolni, ha nem igaz! Az Alapszabályban olyan funkció nincs is, hogy titkár. Így sem Szépvölgyi Géza, se most Pető Dénes nem törvényes titkárok, tehát illegitimek. Ha nem hiszitek, nézzetek utána.

De most, melyik szervezetnek a tagja?

 Hol van az a dokumentum, amely azt bizonyítja, hogy az 1956 Magyar Nemzetőrség jogutód nélkül megszűnt és ugyanazokkal az emberekkel megalakult a Magyar Nemzetőrség?

Melyik Magyar Nemzetőrségről beszél Szépvölgyi Géza?

Írja, hogy: „Ha kérhetem, ne írj és ne adj a számba olyan szavakat, amelyek soha nem kerültek szóba és még rajtad kívül azokat senki sem használta”.

Soroljuk:

Szépvölgyi Géza a bajtársak felé sok levelet írt, amiből a lényeget nem tudtam kihámozni, mert a történéséket a maga szemszögéből adta elő, dokumentumok másolatával nem támasztotta alá.

Írtam is neki és kértem, hogy világosan tájékoztasson. Érdemi választ nem kaptam tőle a föltett kérdésekre.

- Nekem tényleg főkérdés, hogy megújuljon az 1956 Magyar Nemzetőrség, hiszen ennek szervezetnek tettem esküt.

- Tényleg nem voltam ott 2013.09. 21-én a Közgyűlésnek hitt nem Közgyűlésen.

- 2014. 06. 21-én én is azt hittem, hogy Közgyűlés lesz és meghívtam Szépvölgyi Gézát, hogy jöjjön el és ott mondja el a véleményét. Ott is volt, az asztal végén. Így látta, de láthatta, amikor Dömötör Zoltánnak átadtam a válaszra váró levelemet.

- Többször írtam neki levelet, (2014. 06. 16-án is) melyben kérdést intéztem hozzá a 2013. 09. 21-i közgyűlésen történtekről és erre írtam, hogy tartozol nekem egy válasszal, főleg az után, hogy megírta a

 

 Nyílt Levél Nemzetőr Bajtársaimnak 2014-09-03.

 

Nem tudja cáfolni a levelet, de ha szükséges, a tartalmát közreadom.

Írja nekem, hogy meg kell értened, hogy egyéni sérelmekkel nem foglalkozom.

Nem kértem arra, hogy az én esetleges egyéni sérelmemet orvosolja, hiszen úgysem tudja.

Én, a véleményét kértem a 2013. 09. 21-én történtekről és nem tőle várom a megoldást, hanem azoktól a bajtársaktól, akik ez ügyben érintettek és főleg van igényük a változtatásra.

Nem haragszom én Szépvölgyi Gézára akkor sem, ha az igazságot sajátos módon értelmezi és az 1956 Magyar Nemzetőrség mélyre süllyedésében nem vállalja azt a felelősséget sem, amiben része van, mert még mindig a megszűnésről beszél, félre tájékoztat kellő információval nem rendelkezőket.

Most is az a célom ezekkel az írásokkal, hogy a kellő információkkal nem rendelkező bajtársak tájékozottabbak legyenek, hátha lesz igényük, szervezetünk megújítására is.

Éppen ezért már Szépvölgyi Gézától sem várok választ, de ha netán mégis válaszolna, akkor ne a konszolidációra törekedjen, hanem a tárgyilagosságra, mert csak az hozhatja meg a remélt változást.

Utolsó kérdésként még megkérdezném, hogy melyik az a nemzetőr szervezet, amelyet Szépvölgyi Géza hitelesnek tart? 2014. 09. 27-én olvasom  Facebookon, hogy Hatyka Lajos, a Magyar Nemzetőrség parancsnokhelyettese. Több személynek tetszik ez a bejegyzés és első helyen Szépvölgyi Gézának. Vajon van-e közük egymáshoz? Ki a parancsnok? Nem ide akarták beolvasztani az 1956 Magyar Nemzetőrséget? Írtam én erről az „Eskütétel” c. írásomban, ami már akkor sem tetszett Hatyka Lajosnak. Dömötör Zoli akkor sem értette, hogy miért nem fogadják el magasabb szinten? Lajos, megmagyarázhatta volna neki. Persze, ezek most csak kérdések, de jó lenne tudni az igazat is.

 

Tudja valaki, hogy jelenleg hány tagdíjat fizető tagja maradt az 1956 Magyar Nemzetőrségnek? Ma olvasom, (10. 15) hogy Horváth Jenő nőr. ddtbk. és 29 társa kéri Dömötörtől a tagsága törlését. Bár az igazi okot nem ismerem, de ismét fölmerül a kérdés: biztosan így kell lemorzsolódnotok? Hányszor kértelek benneteket az összefogásra? Nem a vezetőtök akartam lenni, hanem a társatok. Látjátok, ti is besokalltatok, mint ahogy a többiek is, de ti is képtelenek voltatok az összefogásra. A szervezetből kiváltak új szervezeteket alapítanak és szépen eltűnnek a süllyesztőben.. Nem világos a Héry Tibor zászlóalj jelenlegi helyzete sem, de még azt sem látom, hogy mi a szándéka Horváth Jenőnek? Alacsony a rendfokozata, vagy talán ő is az újonnan alakult szervezet felé veszi az irányt? Az utóbbi biztosabbnak látszik.

A problémákkal, építő jelleggel, mikor foglalkozik az 1956 Magyar Nemzetőrség  honlapja? Érdekel ez egyáltalán valakit, hogy mi, vagy ki az oka a tagok fogyásának? Vagy Dömötör Zoli és köre még mindig azt hiszi, hogy ők találták fel a gyertyát? Kinek fogtok vele világítani? Nem kell minket megszüntetni, elfogyunk mi magunktól, hiszen vezetőink a fényt is csak az orrukig látják.

 

 Végleges lezárásként talán annyit még, hogy túl sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel, olyannyira, hogy az egészségem is ráment. Megérte, teszem fel a kérdést magamnak? Ezek elvi kérdések számomra és az eredmény ismeretében, rá kellett jönnöm arra, hogy csak azokért érdemes bármit tenni, akik ezt megérdemlik és adott esetben társakká, baj-társakká is tudnak, akarnak válni. Mivel ez a kérdés régóta foglalkoztat, részese szerettem volna lenni egy erkölcsi alapú változásnak és ennek érdekében sem időt, sem energiát nem sajnáltam. Az lett az eredménye, hogy most harcolhatok azon betegségem leküzdéséért, amit az elvi harc következményeként, „jutalomból” kaptam. Biztosan megérdemeltem én is, de talpra fogok állni, meg fogok gyógyulni! Nem igazolok át, mert itt van feladatom! Itt kell rendet tenni! Nem egyedül, hanem akikkel lehet!

 

Budapest, 2014. október 23.

 

Bencze Pali

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.