Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2016.08.31

A BAROSI NEMZETŐRÖK

Talán ezek a sorok már a helytörténethez tartoznak, de szívesen írok róluk, elsősorban a fiatalok számára, hogy ne kelljen nekik ilyen sorsot megélniük és ha lehet, okuljanak e leírásokból is. A kihallgatók, nagy előszeretettel hallgatták ki a fiatalokat és igyekeztek megszerezni a bizalmukat, mert ezeket a gyerekeket könnyebben lehetett az előzőleg már megfigyelt személyekre állítani a sikeresebb felderítés érdekében.

Javaslat csoportos előzetes ellenőrző dosszié nyitására. 1957. Július 25.

Ezt a dossziét elsődlegesen az itthon maradt forradalmárok megfigyelésére használták fel olyan, beépített informátorok segítségével, akik minden nap figyelhetik a célszemélyt. Nem hagyták el az országot a forradalom leverése után:

LABORCZI SÁNDOR 1904. BGt.  III. 10. a FORRADALMI BIZOTTSÁG titkára

SZÁNTÓ ALBERT 1924. BGT. Görgei út 37 Nemzetőr parancsnok,

KRÉMER TIBOR 1936. BGT. Tátra utca 6. Aktív tevékenységet folytató FB. tag

SZABÓ MIHÁLY 1936. BGT. Szlatinai út 2, Operatív csoport vezetője.

Mivel a nyomozó hatóság lassan halad a feladattal, 1957. 08. 02-én egy olyan Operatív tervet dolgozott ki, amely határidőt tűzött ki a feladatok elvégzésére, hogy meghatározhassák az Operatív csoport tevékenységét.

ÁVH-s tisztek és egykori beosztottak, pártfunkcionáriusok letartóztatását, házkutatások tartását.

Ugyanakkor Szabó Albert Nemzetőr parancsnok, a Nagyréten a jelenlevő nemzetőrök számára, LÁNGGRÁNÁT használatáról is tartott kiképzést, bár használatára egyáltalán nem is került sor.

Az 1957. 03. 21-i vallatásánál ifj. Kiss Sándor 1936. 03. 16. An: Karaffa Mária válaszol a föltett kérdésekre. Egyszer mondta nekem SZABÓ MIHÁLY, hogy amikor bevitték a Conti utcába, mit is tanácsos mondani:

Ami bizonyítva van, nem érdemes tagadni, de többet mondani nem kell,

Másokat nem kell belekeverni az ügybe, mert az újabb probléma forrása lehet.

Mivel kevesen voltak a BGT-iek, egy részük elhagyta az országot, arra több dolgot lehetett rámondani. Csak ne jöjjön vissza! Stb.

Kiss Sándor is Szabó Mihály Operatív csoportjába tartozott és sorolta, hogy az emberek milyen célból jöttek össze és kik is voltak, mit akartak?

RAPPAI JÁNOS XIV. út 2,

NAGY GUSZTÁV XIII. út 2,

KIRÁLY KÁROLY Sajó út 2.

VEREBI JÁNOS V. 12.

GREGOR JÁNOS Mátyás király út,

GREGOR LAJOS Mátyás király út,

CEIJJER GYÖRGY Szt. László út,

BARANYAI MIKLÓS V. utca 12,

HAJDUK FERENC Botond, v.Görgei út,

PINTÉR JÁNOS VI: út 2, Pubi nevű sógorával

NÁDOR BÉLA Dózsa György út 76

SPILLER KÁROLY Sajó út,

TOMCSÁNYI JÓZSEF Lehel út,

KRÉMER TIBOR a IV-es úttal szemben levő úton lakik.

NEMCSÁK BÉLA Szt. László út,

NAGY LAJOS Szt. László út.

A fegyverem karabély volt és annak adtam le a végén a fegyveremet, akitől kaptam. Őt, MAJOR TAMÁSNAK hívták, aki szintén járt szolgálatba és ellenőrizett is.

KOVÁCS IMRE V. utca 12

LÁNG MIHÁLY Árpád út,

TOLNAI JÓZSEF Bartók B. út 30. Ők, mind a hárman elhagyták az országot.

Id. DUDÁS KÁROLY egykori FB tag, a következőképpen emlékszik az akkori eseményekre:

1956. 10. 28-án alakult meg a FB, amit Laborczi Sándor és Neményi László kezdeményezett. Ez is nehezen indult el és meg is kellett ismételni a választást, mert valakinek mindig volt valami kifogása. A választás a BG. Telepi iskolában volt. Először vagy 300, a második alkalommal vagy 600 ember vett részt a választáson.

A második választás 10. 29-én volt.

A jelöltek a következők lettek:

LABORCZI SÁNDOR

SÓLYOM ZOLTÁN volt igazgató,

NEMÉNYI LÁSZLÓ volt rendőrtiszt,

DUDÁS KÁROLY kútásó,

GONDI LÁSZLÓ, stb.

A választás után felvetődött a kérdés, hogy a Nemzetőrséget ki fogja felfegyverezni? 10. 29-én reggel Szántó Albert egy tgk-val elment valahova, talán éppen Kopácsi Sándorhoz és hozott annyi fegyvert, hogy még Nagytéténynek is adtak belőle. Ennek ellenére itt soha nem volt egyetértés. Egyszerűen kilógtak a sorból. Hiszen láthatjuk, hogy a NB tag segítséget ad az ÁVH-snak, így nem tudom megállapítani, hogy utólag kinek is lett ebből haszna.

Id. Dudás Károlynak volt egy ismerőse, aki ÁVH-s fhdgy. volt, akinek a neve: Borbély Mihály. Őt, Bádovszky Mihály nevű szomszédja följelentette Szabó Mihálynál, mert átlőtt hozzájuk pisztollyal és azzal fenyegette, hogy kinyírja őket. Dudást  fölkereste  Borbély Mihály  nővére és a segítségét kérte, mondván, hogy Szabó Mihály már többször fölkereste és őrizetbe akarja venni, ezért Dudás 3 napig bújtatta  Borbély fhdgy.-t.  Beszélgetésünk alkalmával nekem is említette Szabó Mihály, hogy az egyik alkalommal éppen járőrszolgálatot láttak el a környéken, amikor Bádovszki Mihály szólt neki, hogy alaki rájuk lőtt és kérte, hogy vizsgálják ki. 10. 30-án meg segítségként 10-15 fő katona érkezett az Ercsi utászoktól, de egy nap múlva, itt is újabb változás lett. Dudás Károly is érdekesen látja a helyzetet és ő sem az esküje szerint cselekedett. 10. 31-én már melegkonyha is működött. Katona Károlynak is volt ávós ismerőse és a maguk módján segítették is Varga Andrást és Mezeinét.

1956. 11. 04-én, kitűzték a fehér zászlót, hogy nem harcolnak a szovjetek ellen, mondja id. Dudás Károly. Az éjszaka folyamán, Katona Károlyék felnyitották az épületet és a fegyveres harcot meg sem indító előző FB. tagokat kizárták, mondván, hogy Ti, sz.r magyarok vagytok. Mert ha nem, akkor fogjuk a géppisztolyt és irány a Balatoni út. Nem mentek velük. Ennem ellenére, 1956- 11. 16-12. 21-ig az öreg Dudást is letartóztatták és a fiát még ezután is fogva tartották a Kistarcsai internálótáborban. Szerinte ártatlanul tartották a fiát fogva, mert amikor az apját megtámadták azért, mert párttag volt, a fiú még a Nemzetőrségből is kilépett. Ismerem a fiát, de az akkori eseményekkel kapcsolatos nyilatkozatán nem tudtam eligazodni, így engem is lekommunistázott és magyarázatot még most sem adott. Mi ez? Megkeseredettség? Id. Dudás szerint a Nemzetőrség is azért oszlott ketté, mert Szántónak és Katonának külön tábora volt a fiatalok között.

Id. Dudás Károly is aláírta azt a nyilatkozatot, amellyel tudomásul veszi, hogy az elhangzott beszélgetésekről nem tájékoztathat senkit, mert ez államtitok tárgyát képezi. 1957. 07. 10-én A nyomozó hatóság mindenkivel aláíratott egy ilyen nyilatkozatot, hogy mindenben a törvényeknek megfelelően járt el.

A Rohambrigádnak, vagy Tankelhárító brigádnak csak az ÁVH-sok összeszedése volt a feladata, mondja Kiss Sándor. Ez volt az, az Operatív csoport, amelynek a vezetője Szabó Mihály papnövendék volt. Tagjai:

Szabó Mihály parancsnok, BGT. Szlatina utca 2,

Kiss Sándor BGT. Dózsa György út 76,

Krémer Tibor BGT. A IV. utcával szemben

Kovács Imre BGT. V. utca 12. emigrált,

Láng Mihály BGT. Árpád út. emigrált.

Tolnai József BGT. Diósárki út. emigrált,

Nemcsek Ferenc BGT. Damjanich út 10. emigrált.

Működésük alatt, 3 akcióban vettek részt. Az akció előtt, a parancsnok eligazítást tartott és közölte hogy hova, kiért fognak menni. Minden parancsot Szántó Alberttől kapott és a kapott parancsokat mindig végrehajtottuk, mondja az egykori Operativ csoport vezetője..

Első ízben a Diósárok utcában voltunk Papp Gabrielláéknál, akit Jeliszejev Szergely jelentett fel, hogy vőlegénye államvédelmis. Nevezettet megtaláltuk és be is vittük a Nemzetőrségre.

Utána ki lettünk küldve a Bgt. Damjanich utcába a Bálint lányt vittük be. Ő, valami irodai munkás volt az ÁVH-nál. Még aznap este elmentünk a XIII. utcába Borbély Mihály fhdgy.-ért, de őt nem találtuk otthon, így eredménytelem volt az utunk, mert a keresett személy nem volt otthon. Beszélgetés közben Szabó Mihály elmondta, hogy ennél az esetnél Ő volt a hibás, mert nem volt elég körültekintő, ugyanis figyelmen kívül hagyta, hogy a gyerekek nem mennek ilyen korán aludni. Ezért tudott a bátor ÁVH-s a gyermekágyba bújni és az előállítást elkerülni.

Pár szót írok azokról is, akiket III/III-as besúgóknak neveztek, de neveznek ma is. Nehéz a felderítésük, mert 1989- ben nagyon sok iratot megszüntettek, így több esetben téves következtetést vonhatunk le a hallottakról és a látottakról. Ha valaki találkozik a nevével és ez ügyben szeretne megszólalni, állok a rendelkezésére, csak írjon a szerkesztőség címére.

Az O-16644es dossziéban találtakból idézek egy pár nevet, a politikailag kompromittálódott személyek anyagából.

A Baross Gábor telepi forradalmárok c. anyagból:

Somogyi János 1921. Július 08. Budatétény. An: Balla Mária. Lakik: Budatétény Sajó út 5 szám alatt. Tagja volt a Baross Gábor telepi Forradalmi Bizottságnak. Beszervezése terhelő anyagok alapján történt és ügynökként lett foglalkoztatva”BÉRES JÁNOS” fedőnév alatt.

Kulifai László 1939. Nagytétény. An: Zubák Aranka. XXII. XI. utca 27. Nemzetőr volt, de a forradalom bukása után emigrált Svédországba, majd 1957-ben hazatért és „KEREKES” néven lett informátor.

Ezek az ügyek sokkal nagyobb terjedelműek, így pár sorban nem is nagyon is lehet kifejteni tevékenységüket kellő rálátás nélkül.

Ezért írok SZABÓ MIHÁLY tevékenységéről is kétféleképpen, hiszen az egyikben egy riport formában mondja a tevékenységét míg a másikban a nyomozóhatóság jegyzőkönyveit tekintem alapnak. A nyomozóhatóság, ahol lehetőség van rá, mindig alkalmazza azt a lehetőséget, hogy ha lehet, első kézből kapjon információt. Hogy ezért cserébe, kinek mit ígért, a legtöbb esetben csak ők tudják, meg 1989- óta sok papírt megsemmisítettek és a mai napig sem az, az elsődleges cél, hogy az igazság derüljön ki, hanem az, hogy a meggyanúsított személy büntethető legyen, stb. De ebben az időben is gyorsan följelentették apró sérelmek miatt is. Pl: szemtelen volt a gyerek és ez is egy módja a bosszúállásnak, hogy feljelentést tegyenek, mert a kicsinyes bosszúhoz ez is elég. Tóth Andrást is a Rádió védelméhez rendelték ki, elmondása szerint, zászlóalj mennyiségben. 1956. 10. 24-én ő is a felkelők fogságába esett és többüket olyan helyiségbe kísértek, ahol papok laktak, Elmondása szerint, őt is ki akarták végezni. Menet közben az igazolványokat akarták tőlük leszedni, hogy ne maradjon nyom. Közben viszont jöttek a szovjet tankok és a felkelők sem tevékenykedtek nyíltan, így a lehetőséget kihasználva lépett meg ő is a barátjával és ment vissza az alakulatához. Majd október 29-én a barátnőjét akarta már látni és vállalta kockázatos utat a Baross Gábor telepre. Hazajövetelekor csak a Jeszelinovics gyerek látta, aki fel is jelentette. A kihallgatásnál id. Dudás Károly, Laborczi és Szántó tették fel a kérdéseket, míg Szabó Mihály a”pap”, nem vett részt a kihallgatásban. Mezei Ferencnét azért jelentették fel, mert élelmet és ruházatot hozott az ávósoknak. Horváth György elmondja, hogy Szabó Mihály csoportvezető, kb. 10 fő nemzetőrrel, házkutatást tartott nála, Borbély Mihályt keresve, de nem találták meg. A forradalom leverése után ezek voltak a főbb szempontok, amikért a nemzetőröket felelősségre vonták és bizony, több embert keményen meg is büntettek, pedig ők is csak parancsot hajtottak végre. Persze, mindig a győztes diktál és embere válogatja, hogy kit, mivel vádolnak meg és ezért mit is adnak neki.

 

Budapest, 2016. 07. 24.

besz6.png

Bencze Pali

A POFOSZ 1956-os Hagyományőrzők

és az 1956-os Magyar Nemzetőrség tagja

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.