Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2016.10.15

A „PILISSZENTIVÁNI BÁNYÁSZBRIGÁD”

Tevékenységének a kezdete: 1956. október 31 - november 4-ig.

 

Budapesti Fővárosi Bíróság Gys. B. II. 2383/1957/2

 

A NÉPKÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN:

 

A Budapesti Fővárosi Bíróság gyorsított külön tanácsa Budapesten

1957. évi június hó 17, 19, 21, 24, 28. napján és július hó 1, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 22 és 23. napján tartott részben nyilvános, részben zárt tárgyalások alapján meghozta, majd 1957. évi július 29. napján kihirdette a következőt:

 

Í T É L E T E T:

 

Tagjai:

 1. Bán Róbert 1934. 04. 22. Budapest, an: Szabó Julia. Foglalkozása: értelmiségi. 1956. október 23-án ott volt a tüntetésen, majd 25-én a Margit hídi „hídőrség” tagja. Szabó János egyik helyettese lett. November 2-án tervéhez felhasználta a „Bányász brigádot” és nyugat felé tervezett úton, az elvi parancsnokuk lett. Állandó kísérői: Németh József György, Szirmai István, Wágner István. A „Bányász-per IX. rendű vádlottjaként, halálra ítélik.

 

 1.  Vasvári Ottó 1931. 07. 15. Budapest, an: Holcsinger Margit. Foglalkozása: anyagbeszerző.1956. október 27-én járt először a Széna téren. Ott is aludt, de reggelre eltűnt az aktatáskája és távozott. November 1-én a munkahelyére igyekezve, ismét megjelent a Széna téren, a táskáját keresve. Majd mégis maradt. A nyugati fegyverszerző úton ő a parancsnokhelyettes, de szökni próbál, és hazudik társainak. Ő a „Bányász-per X. rendű vádlottja, amiért 15 évre ítélik. 1963. március 29-én szabadult.

 

 1. Rusznyák László 1933. 10. 05. Csilrizradvány, (Somogy megye) an: Tóth Rozália. Foglalkozása: bányász csillés.1956. október 26-án bányásztársaival ő is Budapestre ment és csatlakozott a Széna tériekhez. 28- án a szovjet és magyar túlerő támadása miatt többedmagával visszament Pilisszentivánra. Vezetésével szerveződött meg Pilisszentivánon a fegyveres forradalmi csoport. Október 31-én visszatért a Széna térre, ahol egységéből szervezte meg a „Bányász brigádot”, ahol bár ő a vezető, de Czimer az irányító. Ő a „Bányász-per I. rendű vádlottjaként halálra ítélte.

 

 1. Czimer Tibor 1923. 10. 07. Budapest, an: Ámon Anna. Foglalkozása: vájár. A pilisszentivániakkal ő is följön 26-án és csatlakozik a Széna tériekhez. 28-án, a szovjet-magyar támadás elől, ő is Pilisszentivánra települ, majd 31-én visszatér, és a bányászbrigád parancsnokhelyettese lesz, ahol gyakorlatilag ő a meghatározó. Ő a „Bányász-per” II. rendű vádlottjaként őt is halálra ítélik.

 

 1. Neubrand Rezső 1936. 01. 12. Rákosszentmihály, an: Vizer Margit. Foglalkozása: segédmunkás. Október 23-án ott volt a rádió ostrománál, 25-én csatlakozott a Széna tériekhez, majd géppuskás lett. 28-án fölvette a harcot a szovjet-magyar túlerő ellen, de ő is Pilisszentivánra menekült a géppuskájával együtt. Ott, rajparancsnokká választották.  Itt már golyószórós volt Ábri Benjáminnal együtt. 31-é, ő is visszajött a többiekkel együtt és az I. század bányászbrigádjának a tagja lett. Ő is elmegy a páncélelhárító fegyverek szerzéséért, de Győr után, előbb Szombathelyre mennek, ahol november 4-én elfogták őket a karhatalmisták ás a szovjetek. Vajon mi is volt az igazi céljuk? Ennyire előre látták, hogy mit kellene tenniük, vagy csupán ez egy másik „partizánakció” volt? A „Bányászper VI. rendű vádlottjaként életfogytiglanra ítélték. 1970. március 25-én szabadult. Kár, hogy tájékozatlanságom miatt, nem kérdeztem bátrabban, amikor a csapatgyűléseken találkoztunk! Ma meg így utólag látom, hogy az 1956 Magyar Nemzetőrségnél sem az volt a lényeg, hogy a bajtársakról az igazat tudjuk meg, hanem minél több hőst ismerjünk meg, mert a legtöbb embernél a teljes őszinteség hiányzott. Ezért viszont a felelősség a parancsnokot terheli, pedig ő is hitelesebb emberként maradt volna meg az emlékezetőnkben, ha mást is hagy szóhoz jutni. Nem Rezsőre gondolok, mert őt meg inkább biztatnom kellett volna, hogy beszéljen többet a történésekről. Másrészt pedig akkor még nem volt elég információm, hiszen előtte nem tanulmányoztam a korabeli iratokat, így mit is kellett volna kérdeznem?

 

 1. Csépányi Dezsőné, sz. Hamar Valéria 1937. 04. 07. Ózd, an: Jobbágy Júlia. Foglalkozása: bányagépkezelő. Bányásztársaival 1956. október 26-án följön Budapestre és csatlakozik a Széna tériekhez. 28-án a túlerő elől, ő is visszamegy Pilisszentivánra, majd 31-én velük visszajön a Széna térre. A I. század egészségügyiseként, tagja a „Bányász-brigádnak”. A „Bányász-per XVII. rendű vádlottjaként 18 hónapra ítélik. 1958. július 30-án szabadult.

 

 

 1. Ábri Benjámin György, 1919. 03.17. Marosvásárhely, an: Lischteneger Hermina. Foglalkozása: pincér, míg a másik helyen nyomdászként szerepel. Előtte 1956. október 26-án a tömeg szabadította ki az oroszlányi fogságból. 1959. 07. 16-án az egyik kihallgatáson, a következőket vallotta erről az időszakról: Szecsődi Kálmánt 1953-ban ismertem meg az oroszlányi rabmunkahelyen, ahol mindketten elítéltek voltunk. 1956. 10. 25-én, Szecsődivel együtt Tatabányára mentem, majd elszakadtunk egymástól és Budakeszin találkoztunk újra. Innen együtt indultunk Budapest felé, de Budapesten, a Petőfi Akadémiánál elfogtak és csak 31-én engednek szabadon bennünket. Mivel nem tudtuk magunkat kellően igazolni, a Maros utcába vittek bennünket. Igazolás után mindketten csatlakoznak a Széna tériekhez. November 4-én a bányászbrigád tagjaként őt is elfogták Szombathelyen. Deportálás után, folytatnia kellett előző büntetését, de ő a „Bányász-per” VIII. Rendű vádlottja és 20 évre ítélik. 1970. március 26-án  szabadult.                                      

 

 1. Hugyecz Pál 1913. 03. 15. Békéscsaba, an: Riegler Erzsébet. Foglalkozása sütősegéd a bányánál. 1949-ben hűtlenség vádjával a hadbíróság 10 évre ítélte. 1956. július 23-án szabadul. 1956. 10. 26-án csatlakozik a Széna tériekhez, majd 28-án ő is Pilisszentivánra vonul vissza, majd 31-én ismét visszajön. A Bányász-per IV. rendű vádlottjaként 20 évre ítélték. Vác. 1976. november 4-én szabadult.                                                              

                                    

 1. Nyárfádi László, 1937.10.10.  Békés, an: Gál Mária. Foglalkozása: bányász. Ő is 26-án jön fel a pilisszentivániakkal, majd 28-án visszamegy Pilisszentivánra, 31-én visszajön. A „Bányászper VII. rendű vádlottjaként. 6 évre ítélték. 1961. augusztus 9-én szabadult.

                                                          

 1. Negele Tibor 1933. 05. 15. Budapest, an: Molnár Anna. Foglalkozása: bányász. Október 26-án ő is csatlakozik a Széna tériekhez, 28-án visszamegy Pilisszentivánra, de 31-én a csoporttal ismét a Széna térre megy. A „Bányászper XV. rendű vádlottjaként  5 évre ítélték. 1962. január 19-én szabadult.

 

 1. Szirmai István 1931. 08. 01.  Nyírkárász, an: Kolozsi Erzsébet. Foglalkozása bányász. 1956. október 26-án a tömeg őt is kiszabadította az oroszlányi rabmunkahelyről. 1956. 11. 01-től tagja a bányászbrigádnak. Október 31-én az oroszlányiakkal ő is ment a Széna térre erősíteni a csapatot. Harmadmagával Bán Róbert kísérője lett. A Pekár tanács 5 évre ítélte. 1961. február 2-án összbüntetésként 10 év 10 hónapot kapott.  1964.június 12-én szabadult.

Szirmai István pere TL V-144228, BFL 4476/58.

 

 

 1. Tháki Gyula 1936. 11. 11.  Budapest, an: Kalmár Terézia. Foglalkozása segédmunkás. Október 26-án csatlakozott a Széna tériekhez. Együtt kezelték a Gorjanov géppuskát Neubrand Rezsővel.10. 28-án ő is kiment Pilisszentivánra. 1956. október. 30. óta tagja a brigádnak. A „Bányász-per V. rendű vádlottjaként 10 évre

             ítélték 1963. március 29-én szabadult. .                                                                                         .                                                                        

 

 1. Margirikovics Vazul 1928, Szentendre, an: Jávinc Mirka. Szerb nemzetiségű magyar állampolgár, aki 1954-ben fegyverrejtegetésért 20 hónap börtönt kapott.                                  1956. október. 31. óta tagja brigádnak.  Nem indítottak ellene eljárást, csak figyelmeztetést kapott.                                                  

.                                                                          

 

 1. Lombos Endre 1936. 10. 25, Budapest, an: Matonák Margit.  Foglalkozása: lakatos. 1956. október. 31-tól tagja a brigádnak. Nem indítottak ellene eljárást, bizonyítékok hiányában. 1957.májusában. MSZMP tag, de 1958. januárban a munkásőrségbe is jelentkezett, ahova nem vették fel, sőt, februárban még a pártból is kizárták. Nem indítottak ellene eljárást.
 2. Svarcz Mihály, 1924. 07. 14, Győr, an: Hajdár Mária. Foglalkozása: litográfus, nyomdász. 1956. november. 03.-tól tagja a brigádnak. Nem volt tagja a brigádnak, csak stoppos volt Nagy Ferenccel együtt. Szombathelyen csatlakozott hozzájuk. Dörner Dénes őrnagy, hazaküldte a azt a 8 szombathelyit, akik e határőröktől elvették a fegyvereket, és ezért Czimer Tibor a fogdába záratta őket.                                                                        

 

 1. Laurinyecz András 1927. 01. 24, Kondoros, an: Koczkó Piroska.  Foglalkozása: bányász. 4 félévet végzett a Jogi Egyetemen, mert 1950-ben, Gyulán a rögtönítélő Bíróság fegyverrejtegetés miatt életfogytiglanra ítélte. 1956. Július 3-én félbeszakították a büntetését, de ügye a forradalom kitöréséig nem került az Elnöki Tanács elé. 1956. október 26-án ő is tagja volt a pilisszentivániaknak, akik csatlakoztak a Széna tériekhez. 28-án ő is visszament Pilisszentivánra, majd 31-én társaival ismét a Széna téren van1956. október. 24-től tagja a brigádnak. A vád ellene: Szervezkedés vádjával a „Bányász-per” III. rendű vádlottjaként kötél általi halálra ítélték. Végrehajtották: 1957. 11-29-én.                                                                         

 

 1. Bizderi László 1930, Újdombovár, an: Makács Veronika. Foglalkozása: fűtő.  

            Oroszlányban töltötte büntetését és tömeg 1956. október 26-án kiszabadította. 1956.  

           Október. 27-óta a brigádnak. Az oroszlányiak perének a XIV. rendű vádlottjaként, 7                   

évre ítélték. 1966. november 9-én szabadult.

                                

 1. Kocsis Gyula 1932. 02. 18, Lendvahidvég, an: Sabján Katalin. Foglalkozása: motorszerelő, bányász. 1956. október. 26-án szabadította ki a tömeg Oroszlányban. 31-től tagja a brigádnak. Az oroszlányi per VII. rendű vádlottjaként 5 év. 1963. május 21-én szabadult.                                                                        

 

 1. Novák István 1938, Szemenye, an: Faragó Rozália. Foglalkozása: gépjármű szerelő FAÜ. 1956. október. 27-től tagja a brigádnak. Nem indítottak ellene eljárást.                                                                          

 

 1. Fazekas István 1936. 09. 20, Pilisvörösvár, an: Mészáros Emma. Foglalkozása: vájár.                                       1956. 10. 24-óta nemzetőr volt Pilisszentivánon. Akkor lakott: Pilisvörösvár Rózsa Ferenc út 02. 1956. október 31-én csatlakozott a brigádhoz. A „Bányász-per XII. rendű vádlottjaként 3 évre ítélték. 1959. április 3-án szabadult.

 

 

 1. Virágh László 1923, Kecskemét, an: Vida Ilona.  Foglalkozása: géplakatos.                                                    1956. október 26-án a tömeg őt is kiszabadítja az oroszlányi fogságból. 1956. október. 31. óta tagja a brigádnak. Az „Oroszlányiak perének XII. rendű vádlottjaként 5 év 6 hónapra büntették. 1965. február 21.-én szabadult.

                                                                       

 1. Németh György 1930., Budapest, an: Tóth Piroska.  Foglalkozása: anyagbeszerző. Büntetését töltötte az oroszlányi bányában töltötte, ahonnan a tömeg 1956. október 26-án kiszabadította. Pilisszentivánon csatlakozott a bányászokhoz 1956. október. 30.-án és 31-én velük ment a Széna térre. Ő is Bán Róbert fegyveres kíséretéhez tartozott. Az „oroszlányiak” perének VIII. rendű vádlottjaként 3 év 6 hónap börtönre ítélték. 1963. február. 22-én szabadult.

                                                        

                                                                      

 1. Németh Ilona 1938, Szombathely, an: Szabó Anna.  Foglalkozás. Szövőnő.                                               1956. november. 03-tól tagja a brigádnak. Ő volt az a lány, akivel Vasvári a szombathelyi húsboltnál megismerkedett és szeretett volna Budapestre jönni. A presszóban Vasvári őt vette rá a hazugságra, hogy az ő bátyja intézi a fegyvereket az ausztriai Gráczban. Így került a „bányászbrigádba”. Nincs róla adat a felelősségre vonásáról.                                                                     

 

 1. Szecsődi Kálmán 1930, 11. 20.  Kispest, an: Huster Julianna.  Foglalkozása: bányász.                                            1956. október 26-án a tömeg őt is kiszabadította az oroszlányi munkatáborból. Másnap őt is elfogták a katonák Budakeszin Ábri Benjámin Györggyel együtt és 31-én engedték el. 1956. október. 31. óta tagja a brigádnak. Gajdos András fhdgy. környezettanulmányt készített róla Az oroszlányiak perének III. rendű vádlottjaként 5 évre ítélte. 1964. augusztus 21-én szabadult.                                                                      

 

 1. Harcsa József 1937. 03. 12 , Nyírtas, an: Balogh Julianna. Foglalkozása: bányász.                                                  1956. november 01. óta tagja a brigádnak. Nincs adat róla                                                                    

 

 1. Serfőző Imre 1923. 07. 04, Pusztamonostor, an: Martiko Anna. Foglalkozása: segédmunkás. 1956. október. 26én őt is kiszabadította tömeg az oroszlányi rab munkatáborból. 10. 31-óta tagja a brigádnak. Az oroszlányi per X. rendű vádlottjaként 6 év börtönre ítélték. 1965. július 21-én szabadult.                                                                       

 

 1. Oláh József 1907, Berettyóújfalu, an: Aranyi Zsófia.  Foglalkozása: bányász.                                             1956. október. 26-án a tömeg szabadította ki az oroszlányi rabtáborból. Október 28- óta tagja a brigádnak. Az oroszlányi per IX. rendű vádlottjaként 6 év 6 hónappal büntették. 1965. május 21-én szabadult.                                                                         

 

 1. Wágner István 1929. 03. 23, Budapest, an: Unger Etel.  Foglalkozása: műszerész, gépkocsivezető. 1956. október 26-án szabadította ki a tömeg oroszlánból1956. október. 30. óta tagja a brigádnak és 31-én velük jön a Széna térre. Bán Róbert gépkocsivezetője és kísérője. Az út során ő vezeti a ZIM gépkocsit, amikor ittasan az árokba hajtott. Az oroszlányiak perének V. rendű vádlottjaként 3 év 6 hónap börtönre ítélték. 1962. április 6-án szabadult. 

                                                                    

 1. Szabó Lukács 1913. 05.12. Felsőszéli, an: Toda Rozália.  Foglalkozása: gépkocsivezető. Ö az egyik MÁVAUT-as autóbusz vezetője, akit a vállalata Munkástanácsa jelölt ki fapados busz vezetésére. Úgy tudták, hogy Bécsbe mennek gyógyszerért. 1956. 11. 02-én csatlakozott a brigádhoz.. Nincs adat róla. Valószínűleg ezért nem vonták felelősségre.

                                                                 

 1. Bognár József 1912. 02. 22, Pozsony, an: Szabados Ilona.  Foglalkozása: gépkocsivezető. Ő a másik MÁVAUT-as autóbusz vezetője, akit a vállalata Munkástanácsa jelölt ki fapados busz vezetésére. Úgy tudták, hogy Bécsbe mennek gyógyszerért. 1956. 11. 02-én csatlakozott a brigádhoz. Nincs adat róla. Valószínűleg ezért nem vonták felelősségre

 

                                                                

 1. Horváth Lajos 1920. 02. 10, Kötcse, an: Máj Erzsébet. Foglalkozása: gépkocsivezető, FAÜ. Az úton, a leittasodott Wágner Istvántól, ő vette át a ZIM vezetését. Előzőleg ő vezette a Hamzsabégi úti garázsból elvitt autóbuszt. 1956. november. 01. óta tagja a brigádnak.  Nincs adat róla.                                                                    

 

 1. Marosa Ilona 1937. 05. 17. Budapest, an: Sulytos Anna. Foglalkozása: segédmunkás. Elsősegélynyújtó. 1956. november 01. óta tagja a brigádnak. Nincs adat róla. A géptávíró szobában tartóztatták le.                                                                   

 

 1. Dobrovics Valéria 1933. 03. 23, Budapest, an: Nemerczki Jolán. Foglalkozása: geológus. Elsősegélynyújtó. 1956. október. 27. óta tagja a brigádnak.  Nincs adat ítéltről, pedig több jegyzőkönyvben van adat a szombathelyi HŐR laktanyai tevékenységéről.  Volt egy TT. Pisztolya, egy Zbrojovkája és egy tőr is volt nála. Letartóztatásakor  fegyvere után kapott.                                                                    

 

 1. Mikics Ágnes 1939. 01. 21, Budapest, an: Horváth Ágnes. Foglalkozása: szövő tanuló.1956. október. 31.-óta tagja a brigádnak. Nincs adat róla.                                                                     

 

 1. Kiss Attila 1928. 07. 25, Magyarfenyves, an: Kiss Borbála. Foglalkozása: kőműves.                                               1956. október. 30 óta tagja a brigádnak.   Nincs adat róla                                                                           

                                                                                                                      

 1. Bruneker István 1933. 01. 23, Budapest, an: Sveng Mária. Foglalkozása: géplakatos.                                                          1956. október. 31-én jelentkezett nemzetőrnek a Széna téren. 1956. november 2-án elment a „Bányász brigáddal”.   Internálták, de pert nem indítottak ellene.                                                                          

 

 1. Deák Gergely 1925, Regőce, an: Béres Mária. Foglalkozása: csillés. Pilisi szénbányák, jugoszláv állampolgár. 1953-ban kémkedésért 15 évre ítélték és 1956. augusztus 7-én az Elnöki Tanács büntetésének hátralevő részét elengedte. 1956. október. 28.-óta tagja a brigádnak és 31-n velük jön a Széna térre.  Az oroszlányi per II. rendű vádlottja és 8 évre ítélték. 1967. augusztus 21-én szabadult.                                                                        

 

 1. Virágh János 1930. 08. 07, Kisgyón, an: Talabér Rozália. Foglalkozása: bányász. Keszthely. 1956. október 26-án szabadította ki a tömeg az oroszlányi rabmunkahelyről.1956. október. 28. óta tagja a brigádnak és 31-én velük jött a Széna térre. Az „oroszlányiak” IV. rendű vádlottjaként 7 év 6 hónapra ítélték.  

 

 1. Eperjessi András 1927. 08. 18, Miskolc, an: Majoros Zsuzsanna. Foglalkozása: tetőfedő, szigetelő. 1956. október 26-án az oroszlányi fogságból a tömeg szabadította ki. 1956. október 31-én csatlakozott a brigádhoz. Az oroszlányiak perének XIII. rendű vádlottjaként 8 évre ítélték. 1967. október 11-én szabadult.

 

 1. Nagy Ferenc 1925. 02. 26, Adács, an: Keszely Erzsébet. Foglalkozása: segédmunkás.                                                         1956. november. 03. óta tagja a brigádnak. Nem volt tagja a brigádnak. Ő, stoppos volt és akkor vették föl Schwacz Mihállyal együtt, amikor a Söptei úti határőr laktanya felé menetben Szombathelyen fölvettek egy főhadnagyot, aki a Katonai Tanács tagja volt. Ő is mutatta az utat, hogy merre kell menni alaktanyához. A Szombathelyi Forradalmi Bizottságtól ment a brigáddal. Nincs róla adat, hiszen ő nem volt tagja a brigádnak.   Sógorával együtt megkezdte a katonák fegyvereinek az elvételét, ezért tartóztatta le Czimmer Tibor.                                                              

 

 1. Caruhidisz Árgisz 1937. 01. 12, Diriko, Görögország. an:                               Foglalkozása: segédmunkás. 1956. október. 28. óta tagja a brigádnak. Nem indítottak pert ellene.                                                                         

 

 1. Szaniszló Sándor 1940. 10. 21, Cegléd, an: Mészáros Teréz.  Foglalkozása: ipari tanuló. 1956. október. 24. óta tagja a brigádnak. Nincs adat róla.                                                                      

 

 1. Tóth Dániel 1938. 10. 15, Sarkad, an: Soros Mária. Foglalkozása: ipari tanuló.                                                            1956. október. 27.-én csatlakozott a Széna tériekhez más ipari tanulókkal együtt. 31-é az I. századba osztották be és így lett tagja a brigádnak.   Pert nem indítottak ellene.                                                                        

 

 1. Hajzer István 1919. 10. 10, Abod, an: Plavostyák Mária. Foglalkozása: vájár.                                                  1956. október. 26-án a tömeg kiszabadította az oroszlányi rabmunkahelyről és azóta tagja a brigádnak. Haizer István, Szecsődit „RÉZORRÚ” néven ismeri, a rabmunkahelyről. Az oroszlányiak XI. rendű vádlottjaként került bíróság elé, ahol 7 évet kapott. 1967. november 13-án szabadult.                                                                        

                                                                                                                                     

 1. Farkas Tibor 1929. 10. 12, Pécs, an: Farkas Júlia.    Foglalkozása: bányász.                                                             1956. október. 26-án a tömeg kiszabadította Oroszlányban és azóta tagja a brigádnak.                                                                        

Az oroszlányiak perének VI. rendű vádlottjaként 6 évre ítélték. 1965. augusztus 21-én szabadult.

 

 1. Tóth János 1928. 05. 01 , Rákosszentmihály, an: Csitári Mária.  Foglalkozása: bányász. 1956. október 26-án a tömeg őt is kiszabadította az oroszlányi rabmunkatáborból.1956. október 31- óta tagja a bányászbrigádnak. A 14 fős oroszlányiak perének ő volt az I. rendű vádlottjaként 15 évet kapott. Nem tudni, hogy mikor szabadult.

Tóth János és társai TL V-146048, BFL 1383/60, 2846/75.

 

 1. Körmöndi László 1941, Dorog, an: Unyacinczki Erzsébet.  Foglalkozása: ipari tanuló. 1956. október. 26. –án a dorogi tüntetőkkel ment a Széna térre. 28-án a túlerő elől, ő is Pilisszentivánra menekült és lett tagja a brigádnak. 11. 01-én ő is visszajött a többiekkel együtt. Nem vonták felelősségre, figyelmeztetést kapott.                                                                        

 

 1. Molnár Mihály 1942. 05. 15, Szeged, an: Illik Ilona. Foglalkozása: segédmunkás.                                                              1956. október. 26-án megszökött otthonról, és csatlakozott a Széna tériekhez, de 28-án ő is Pilisszentivánra menekült, majd 31-én a többiekkel együtt visszajött a Széna térre. Nem indítottak ellene eljárást.

 

 

 

2012. 10. 29.

Bencze Pali

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.