Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009.10.15

2008.09.15 - Bátrabbak az ügyvédek

 

Kép

Srácok a Bíróság épülete elött...

 

 Igaz, csak kérdezem, de ez is kiderül csütörtökön, az ítélethirdetésnél. Ma, azaz 2009. 09. 15-én, ismét folytatódott, a TV ostrom perként elhíresült tárgyalássorozat. Ma elmaradt két tanú meghallgatása, mert a 27-ed rendű vádlott betegség miatt hiányzott. A vádlottak is nehezen érkeztek a tárgyalóterembe, talán már elfáradtak a hosszúra nyúlt tárgyalássorozattól, amely pár nap múlva éppen a három éve történt cselekményeiket tárgyalja. Lám, azóta nem történt meg a rendszerváltás, hiszen a hatalomban ugyanazok vannak, akik a válságot okozták, csupán miniszterelnököt váltottak, mert az, elvégezte a rá bízott feladatot, de az új sem fogja a nemzeti érdeket szolgálni. Társadalmi párbeszéd azóta sincs, de ma már azért is büntetnek, ha valaki fekete lajbiban (mellény), megy egy tiltakozó helyre. Gondolok itt az Új Magyar Gárdára. Mivel a bírónő ma is ítéletet akart hirdetni, a TV-nél készült fényképek és videó filmek bemutatása következett, hogy a vádlott, fölismeri-e rajta önmagát éppen cselekvés közben, vagy másként. Egyik vádlottról több, míg a másikról kevesebb fölvételeket állított össze a vád, a helyszínen készült Tv és egyéb fölvételek alapján. A bejátszott részletek alapján, az a gondolatom támadt, hogy azokból lett vádlott, akikre a kamerák kezelői éppen ráfókuszáltak, vagy a vád, csak ezeket az embereket vádolta meg a cselekmény elkövetésével. Talán egyszer az is kiderül, hogy miért pont ezek az emberek lettek vádlottak.

 

Kép

Sváby az MTV-nél de nem a vádlottak padján...

 

Ha már ők itt vannak, miért nincs itt vádlottként az a gyurcsány ferenc, akinek a hazugságbeszédére ment a tömeg a Kossuth térre, és miért nincs itt az a Rudi Zoltán TV elnök, aki a közszolgálatiságot megtagadta, amikor tárgyalási alapnak megtagadta a Petíció átvételét? De itt lehetne az a rendőrparancsnok is, akinek az utasítására, csapaterőben cselekedtek az oda vezényelt rendőrök.

 

Kép

 

Tisztes, becsületes tekintet és munkásság...

 

Ma is itt volt az ATV, az RTL (akik most függetlennek mondták magukat), és a TV1 forgatóstábja. Talán az ő fölvett anyagukból is vetítettek ma itt. Többen, az első bejátszások után vállalták, hogy fölismerik önmagukat, míg mások csak több bejátszás után ismerték föl egykori önmagukat. A fölvételeken, sokkal több személyt láttam cselekvés közben, mint amennyit megidéztek a bíróság elé. A bemutatott töredék fölvételeken, több esetben a vádlottakat nem cselekvés közben láttam, így én igazán nem tudom megítélni a cselekedeteik súlyát, bár ez nem is az én feladatom.

 

 

Az Ügyészség hasonló felvételeket tartott bizonyító erejűnek...

 

A vetítés végén, a bírónő bejelentette, hogy ma ítélethirdetésre is sor kerül, majd fölsorolt öt nevet, amiből végül mégis hat lett.

 
  • Klément János 12. rendű,
  • Stolc Jenő 16. rendű,
  • Kiss Gergely András 24. rendű,
  • Kiss Róbert Viktor 33. rendű,
  • Sefcsik Tibor 34. rendű, és
  • Bokor László 36. rendű vádlottak maradtak.

 

 A többiek a következő tárgyalási napon (09. 28-án és 10. 02-én) ismét jönnek. Természetesen, több vádlott társ kíváncsian várta, hogy ma valyon milyen ítéletek fognak születni. Szünet után, az ügyész személy szerint fölolvasta, hogy kit mivel vádol, de mindegyikre börtönbüntetés kiszabását kéri, a végrehajtás felfüggesztésével. Elmondása szerint, nem vitatható a tömeg békés szándéka, de ezek közül, mintegy 300 embernek a rend megzavarása, és a károkozás volt a célja. Ez a tömegzavargás, több mint 29 milliós kárt okozott. Ismertette a Tv dolgozóinak azon vallomását, amit a vádban alátámasztották a vádló indokait. Csak a vád tanúinak a vallomásait használta föl a vád előterjesztésében. A 12. rendű vádlottat a közérdekű üzem megzavarásán kívül lopással is vádolta, mert a feltört büféből elhozott egy üveg üdítő italt. A vádlottat olyan egyéniségnek nevezte, aki vezető szerepet játszott az épületbe való behatolásban. Az ügyész, visszavonta az egyik vádat a 16. rendű vádlott ellen, mert nem tudta bizonyítani, hogy az Oktogonnál támadott-e a rendőrökre. Továbbá mindannyiójukat csoportosan és felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszakkal vádolta, kéri továbbá a bűnügyi költség megtérítését tőlük.

 

Kép

 Tőlük ki és mit kért idáig számon?

 

Enyhítő körülményként említette az idő múlását, és mindannyiuk esetében a büntetlen előéletet.

Majd következett a védőügyvédek beszéde, élükön Zétényi Zsolttal, és Gaudi Nagy Tamással. Amiért a címet is adtam, tetszett az ügyfeleik érdekében elmondott védőbeszédük, bár igaz, hogy az ügyvédnek ez a feladata. Az előző ítéletek előtt, sokkal visszafogottabbak voltak, mivel az ítéletek ellen, nem nyújtottak be föllebbezést sem, hiszen már előre biztos volt, hogy a vádlottak el fogják fogadni az ítéletet. Mindannyian kétségbe vonták a „közérdekű üzem” megnevezést, hiszen az emberek, véleménynyilvánítási szándékkal mentek a TV székház elé, mert a közszolgálatinak nevezett TV valótlan adatot közölt a Kossuth téren megjelent tömeg céljáról és létszámáról. A petíció átadási kísérletük is kudarcba fulladt, mivel a TV vezetője tárgyalás helyett, rendőrökkel dobatta ki a petíciót átadni szándékozókat. Ráadásul az akkor még békés tiltakozókra, a rendőrök támadtak, és ellenük a vízágyút is bevetették. A vádlottak akkori tudatállapotát kellene vizsgálni, hiszen egy részük abban a tudatban cselekedett, hogy cselekménye nem veszélyes a társadalomra, és abban a hitben cselekedett, hogy jogosan cselekszik. Ráadásul, a tömeg hatott az emberekre, és nem bizonyítható a szándékos károkozás, hiszen ez az ok következménye. Olyan emberek mentek oda, akikben erős volt a nemzetükért való aggódás, hiszen a Torockai László és Takács András által átadni szándékozott petíció, tartalmazta a megoldást is. A petíció átvételének a megtagadása és az erőszakos rendőri föllépés miatt következett az, az esemény, amit ma ostromnak neveznek. Gaudi Nagy Tamás, tiszteletét fejezte ki az időközben elhunyt Ekrem Kemál György iránt, de ezért a bírónő határozottan közbeszólt, hogy nem itt van az emlékezés helye. Jogellenesnek tartja azt a rendőri parancsot is, amit a vízágyú második bevetésére adott ki a parancsnok, hiszen a törött szélvédő sok veszélyt rejtett mind a kezelők, mind a vétlen tömeg számára. Visszautasítják azt a vádat is, amely a 12. rendű vádlottat a büfé szétverésével vádolja az ügyész, hiszen az egyik TV, éppen vele készített interjút a behatoláskor, így nem léphetett be az elsők között. Egy jogállamban, a normát, nemcsak az állampolgártól, hanem a közhatalmat gyakorlóktól is meg kell követelni, és a jogos tiltakozás ellen nem a rendőrséggel, majd bírósági ítélettel kell keresni a félmegoldást.
A védőügyvédek a vádlottak fölmentését kérik, de mivel ebben kevésbé hisznek, maximum pénzbüntetés kiszabását kérik védenceikre.
Az utolsó szó jogával, csupán a 24. rendű vádlott élt, aki nem tagadta cselekményét, de őt is a hazug miniszterelnök beszéde vitte a Kossuth térre, majd a Szabadság térre. A hiteltelen közszolgák ellen mindenkinek tiltakoznia kellett volna, hogy ne lehessen erőszakos rendőri fellépéssel elnyomni a jogos tiltakozást, amely ellen, napjainkban is erőteljesen föllép a rendőrség. A mai napon, a bírónő ugy döntött, hogy az ítélethirdetést elnapolja 09. 17-én 14:00–ra.

Elérkezett az ítélethirdetés napja, 17-én 12:00.-kor. Sok TV-s érkezett a terembe, hiszen a szenzáció az érdekes, nem az okok kutatása, bár manapság már a HIR Tv legalább ezzel is foglalkozik. Dr. Szabó Noémi bírónő, ítéletével lelohasztja a kedélyeket, hiába az ügyvédek bátorsága, az ítéletet a bírónő hozta. Az ügyvédi beszéd a vágyat keresi, míg a bírónő ítélete a realitást hozza elénk, hiszen ő a hatályos jogszabályok alapján hozza meg ítéletét még akkor is, ha belül tudja, hogy azoknak is itt kellene ülniük, akik miatt e cselekmény történt. Bár ha az igaságot vesszük figyelembe, ez előzőnél kedvezőbb ítéleteket nem hozhatott, mert akkor valakit föl kellett volna mentenie, mondták a vádlott társai. A 12. és 24. rendű vádlotthoz, szolidaritásból megérkeztek a gárdista társak, és a helyettesnek még díszsorfallal is tisztelegtek, hiszen az elítéltek közül, két személy tagja az Új Magyar Gárdának is.

 

 Az ítéletek a következők:

Klément János 12. rendű vádlott: 1 év, 3 év próbaidőre felfüggesztve a büntetett előélet alól mentesítve. A lopás vádja alól, csak azért mentették föl, mert a cselekmény büntethetősége két év után elévül.

Storcz Jenő 16. rendű vádlott: 2 vádpontban bűnös, ezért halmazati büntetésként 2 év börtön, 5 évre felfüggesztve. Nincs mentesítés.

Kiss Gergely András 24. rendű vádlott 2 év börtön, 4 év próbaidőre felfüggesztve, a büntetett előélet alól mentesítve.

Kiss Róbert Viktor 33. rendű: 1 év börtön, 3 évre felfüggesztve, előzetesen mentesítve.

Sefcsik Tibor 34. rendű: 2 év börtön, 4 évre felfüggesztve, nincs mentesítés egyéb cselekménye miatt.

Bokor László 36. rendű: 1 év 4 hónap börtön, 3 évre felfüggesztve, előzetesen mentesítve. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette.

A 12. rendű vádlott, fölmentésért föllebbez, a 16. rendű még gondolkozik a föllebbezésen, a 24. rendű tudomásul vette, a 33. rendű tudomásul vette, a 34. rendű tudomásul vette, a 36. rendű, 3 napi gondolkodási időt kér. Akinek volt ügyvédje, annak 3700, míg akinek nem volt, annak 241 ezer forint bűnügyi költséget kell megfizetnie. Bizony, az egyik vádlott a könnyeivel küszködött. Már 11 vádlottat ítéltek el, de vajon az igaziakat mikor fogják elítélni? Valyon, a 28-án kezdődő tárgyaláson, újabb ítéletek fognak születni?

 
Bencze Pali
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.